10. 3. 2016 17:00

Vicepremiér Bělobrádek zahájil dvoudenní pracovní návštěvu Bavorska

Jednání s bavorským ministerským předsedou Horstem Seehoferem
Jednání s bavorským ministerským předsedou Horstem Seehoferem
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek dnes zahájil dvoudenní pracovní cestu ve Svobodném státu Bavorsko, které se účastní společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou. V rámci prvního dne mezistátní návštěvy se vicepremiér Bělobrádek zúčastnil jednání české delegace s delegací bavorskou v čele s ministerským předsedou Horstem Seehoferem. Poté Bělobrádek absolvoval krátké setkání s Beate Merkovou, která je státní ministryní pro evropské záležitosti a regionální vztahy. Vicepremiér zavítal také do centrály Fraunhoferovy společnosti a ve Společnosti Maxe Plancka jednal s jeho prezidentem Martinem Stratmannem. Cestou do Bavorska Bělobrádek navázal na svou návštěvu největší spolkové země z června loňského roku. Součástí delegace je rovněž podnikatelská mise zaměřená zejména na letectví, kosmické technologie a přesné strojírenství.

V centrále Fraunhoferovy společnosti, která je největší evropskou organizací zabývající se aplikovaným výzkumem, se Bělobrádek setkal s Raoulem Klingerem, ředitelem pro rozvoj mezinárodních vztahů. Tématy jejich jednání byly především otázky řízení dialogu mezi výzkumnými institucemi a podnikovou sférou nebo otázky hodnocení institucí aplikovaného výzkumu. „V České republice je spolupráce podniků a aplikovaného výzkumu stále velmi slabá a Fraunhoferova společnost, která je globální špičkou v oboru, nám v tom může poskytnout velmi cenné know-how. Také jsme se bavili o možnosti zřízení společného pracoviště u nás, protože máme zájem na plnohodnotném partnerství ve vybraných sektorech průmyslu, které jsou obsaženy ve vládou schválené Národní politice výzkumu a inovací na roky 2016 až 2020,“ řekl k jednání vicepremiér Bělobrádek.

V sídle Společnosti Maxe Plancka jednal místopředseda vlády Bělobrádek s jeho prezidentem Martinem Stratmannem především na téma využití výsledků výzkumu do praxe. Na pořadu diskuse byla také důležitá oblast otázek ochrany duševního vlastnictví ve výzkumu a vývoji. Konkrétně obě strany jednaly o iniciativě Akademie věd ČR, která řeší otázku centralizace některých činností spojených s využitím dosažených výzkumných výsledků a zkušenosti Společnosti M. Plancka vidí jako velmi vhodný. „Jelikož struktura obou institucí je podobná, tak vítáme možnost předání zkušeností s budováním a provozem takového centra. Navíc s využitím výsledků výzkumu a vývoje úzce souvisejí otázky právní ochrany duševního vlastnictví, což má zásadní dopad nejen na Akademii věd ČR, ale na celou oblast výzkumu a vývoje v České republice,“ uvedl Bělobrádek.

Fraunhofer je největší evropská organizace pro aplikovaný výzkum.

  • V Německu provozuje v současnosti 66 institutů a výzkumných zařízení
  • Má téměř 24 000 zaměstnanců, převážně s přírodovědným nebo inženýrským/technickým vzděláním
  • Jeho roční rozpočet je více než 2 mld. eur, z toho 1,7 mld. eur za provádění smluvního výzkumu
  • Přes 70 % prostředků je získáno z objednávek průmyslu a z veřejně financovaných projektů; téměř 30 % hradí spolková vláda a země jako základní/institucionální financování
  • Mezinárodní spolupráce se zajišťuje prostřednictvím zahraničních poboček v Evropě (Rakousko, Itálie, Portugalsko, Velká Británie, Švédsko, společné programy v Polsku a Maďarsku), Americe (USA, Brazílie, Chile), Asii (Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Korea) a Africe (Egypt, Jihoafrická republika).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie