1. 7. 2016 13:36

Vládní Rada pro konkurenceschopnost a hospodářský růst schválila rozšíření svého vedení

Zasedání vládní Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst ve Strakově akademii
Zasedání vládní Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst ve Strakově akademii

Třetím místopředsedou Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR) se stal koordinátor digitální agendy České republiky Tomáš Prouza. Na svém zasedání dnes vládní Rada schválila změnu svého statutu a její tříčlenné předsednictvo se rozšiřuje o dalšího člena. Státní tajemník pro evropské záležitosti Prouza se zároveň ujal řízení Výboru pro digitální ekonomiku, který pod RVKHR spadá.

„Zřízení pozice dalšího místopředsedy je reakcí na společenskou poptávku po koordinaci státní digitální agendy, protože digitální ekonomika je jednou z klíčových oblastí pro udržení konkurenceschopnosti České republiky. Od digitálního koordinátora očekávám, že aktivně naváže na předchozí činnost Výboru tak, aby po diskusi s rezorty, s firmami a sociálními partnery, mohl být do konce července vládě předložen Akční plán rozvoje digitálního trhu,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, který je zároveň předsedou RVKHR. Místopředsedy Rady jsou ministr průmyslu a obchodu a ministr školství.

RVKHR se na svém zasedání dále zabývala výstupy činnosti Výboru pro kulturní a kreativní průmysly, který ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravuje strategii podpory a rozvoje právě této doposud opomíjené a fragmentované oblasti průmyslu. Zástupci Výboru pro technické vzdělávání pak deklarovali, že při současném nastavení Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a nastavení výzev z operačních programů, není podpora technického vzdělávání dostatečná. „Neustále slyším od zástupců firem, jak moc v ekonomice chybí technicky vzdělaní lidé. Proto je potřeba provázat podporu z evropských fondů a Výbor bude požadovat po příslušných ministerstvech analýzu možností podpory technického vzdělávání do budoucna,“ uvedl místopředseda vlády.

V závěrečné části jednání Bělobrádek seznámil členy RVKHR s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020, kterou aktivně prezentuje i během svých výjezdů do regionů a také s aktuálním stavem příprav národní strategie pro inteligentní specializaci známou pod zkratkou RIS3. Důležitou částí pak byla debata Rady o přípravě metodiky hodnocení výzkumných institucí, která by měla začít platit od roku 2017.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie