27. 1. 2017 14:34

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace se ke svému jednání sešla v Olomouci

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace se ke svému jednání sešla v Olomouci
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na svém výjezdním zasedání v Olomouci v pátek 27. ledna 2017 projednala návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022. Mezi dalšími důležitými tématy zasedání byl aktuální stav Informačního systému VaVaI a plány jeho dalšího rozvoje v roce 2017, podněty v prosinci ustavené „zahraniční Rady“ RVVI nebo informace k hodnocení výzkumných organizací 2015 a 2016.

V rámci výjezdního zasedání členové RVVI navštívili již ve čtvrtek 26. ledna unikátní olomoucká vědeckovýzkumná centra BALUO a Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Setkali se s vedením obou zařízení a také s vedením olomoucké univerzity v čele s rektorem prof. Jaroslavem Millerem, s nimiž diskutovali nad aktuálními tématy státní vědní politiky.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie