Robert Pelikán

Robert Pelikán

ministr spravedlnosti

Nominován na post ministra za hnutí ANO 2011.

Osobní údaje

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.  se narodil 18. října  1979.

Vzdělání

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 2003 až 2008 advokátní koncipient a následně advokát, nejprve v advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol., později v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters

Od 2008 do 2014 byl společníkem AK Vrána & Pelikán. 

Absolvent půlroční odborné stáže u Tribunálu Evropské unie v Lucemburku.

Advokátní zkoušky složil v roce 2007, po vstupu do veřejné správy si však nechal výkon advokacie pozastavit a prodal i svůj podíl v AK Vrána & Pelikán.

Profesní činnost

Jako advokát zastupoval řadu významných tuzemských i nadnárodních společností, zároveň ale například rodinu chlapce, kterému v roce 2009 amputoval eskalátor v pražském metru tři prsty; hájil také město Karlovy Vary ve sporu se skupinou společností o vlastnictví sportovně kulturního centra KV Arena či Richarda Frištenského (syna legendárního českého zápasníka), křivě obviněného z napadení městského strážníka.

Robert Pelikán se dlouhodobě věnuje civilnímu a obchodnímu právu, především problematice obchodních společností, závazkového práva, práva hospodářské soutěže a řešení sporů.

Od roku 2004 působí na katedře občanského práva a od roku 2012 také přednáší a vede semináře na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Pravidelně publikuje v odborných časopisech, přednáší a vystupuje na odborných konferencích.

Je autorem dvoudílného komentáře k zákonu o přeměnách (Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev, § 1-179 / 1. díl a §180-389 /2. díl,  Leges, 2010), monografie k otázkám právní subjektivity (Právní subjektivita, Wolters Kluwer, 2012) a je spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku (Občanský zákoník - Komentář - Svazek 1,6 V: relativní majetková práva 1. část, Wolters Kluwer, 2014).

Po volbách v roce 2014 nastoupil na ministerstvo financí, kde působil jako ředitel právní sekce; na ministerstvo spravedlnosti do pozice 1. náměstka byl jmenován 3. června 2014.  

Po demisi H. Válkové byl 12. března 2015 ustanoven v pořadí patnáctým ministrem spravedlnosti České republiky.

Osobní stránky

Twitter: twitter.com/RPelik
Facebook: facebook.com/robert.pelikan

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter