Roman Prymula

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

ministr zdravotnictví

Vzdělání a získané tituly:

 • 2007 Profesor hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie – Univerzita obrany, Brno
 • 2003 Atestace 1. stupně – mikrobiologie
 • 1999 PhD. - epidemiologie Vojenská lékařská akademie
 • 1998 Specializace – veřejné zdravotnictví – ŠVZ IPVZ Praha    
 • 1996 Docent epidemiologie – Vojenská lékařská akademie
 • 1995 Nástavbová specializace – epidemiologie
 • 1994-1994 Certificate in Hospital Management International – University of Birmingham (U.K.)
 • 1994 Kandidát věd - CSc. - epidemiologie
 • 1991 Atestace 1. stupně – hygiena a epidemiologie 
 • 1982–1988 LF UK Hradec Králové a Vojenský lékařský výzkumný a vzdělávací ústav – všeobecné lékařství - MUDr.
 • 1978–1982 Gymnázium Pardubice – matematicko-fyzikální zaměření
 • 1970–1978 ZŠ Pardubice Svítkov

Praxe:

 • 1. března 2017–1. června 2020 Náměstek ministra pro zdravotní péči, Ministerstvo zdravotnictví
 • 2016–2017 Poradce ministra, MZ
 • 2013– Profesor, Karlova Univerzita Praha, LF Hradec Králové
 • 2009–2016 Ředitel, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
 • 2006–2009 Vedoucí katedry epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
 • 2004–2009 Děkan, Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové
 • 2002–2004 Rektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1998–2003 Vedoucí Katedry managementu a vojenské farmacie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1997–2002 Prorektor, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1995–1997 Vedoucí epidemiologické skupiny, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1990–1995 Asistent, Katedra epidemiologie, Vojenská lékařská akademie, Hradec Králové
 • 1988–1990 Lékař na specializační přípravě, Vojenská nemocnice Plzeň a FN Hradec Králové

Členství v českých odborných společnostech a agenturách

 • Společnost infekčního lékařství (SIL),  ČLS JEP
 • Česká vakcinologická společnost, ČLS JEP - předseda
 • Česká společnost epidemiologie a mikrobiologie, ČLS JEP
 • AZV – předseda panelu 9

Členství v českých poradních sborech, komisích a dozorčích orgánech

 • Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
 • Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové problematiky – zastupující člen
 • Vzdělávací rada lékařů
 • Vzdělávací rada farmaceutů
 • Vzdělávací rada zubních lékařů
 • Pracovní skupina MZ pro reformu primární péče – předseda
 • Pracovní skupina MZ pro rehabilitační péči – předseda
 • Komise pro leteckou záchranou službu – předseda
 • Komise pro reformu lékárenství – předseda
 • Meziresortní komise pro kontrolu tabáku a toxikomanií (KOTA) – předseda
 • Komise pro urgentní péči a LPS – předseda
 • Komise pro paliativní péči
 • Komise pro dlouhodobou péči
 • Řídící výbor psychiatrické reformy
 • Komise pro zdravotně sociální pomezí
 • Dozorčí rada Vojenské zdravotní pojišťovny
 • Dozorčí rada Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

Členství v mezinárodních odborných společnostech, poradních sborech a komisích

 • Mezinárodní společnost infekčních onemocnění (ISID)
 • Evropská společnost Klinické mikrobiologie a infekčních chorob (ESCMID)
 • ESCMID EVASCG - tajemník
 • Birmingham Alumni Organisation – absolventská organizace Univerzity Birmingham
 • Evropská společnost dětských infekčních chorob - ESPID
 • Středoevropská skupina pro očkování - CEVAG: zvolený předseda (- 2019)
 • Evropská vědecká skupina pro očkování: ESWI – člen boardu ředitelů
 • Evropská imunizační komise: ETAGE WHO (člen)
 • Management Board ECDC Stockholm (-2016)

Členství v českých a zahraničních redakčních a edičních radách

 • Scan
 • Medicína Hlavy a krku
 • Vojenské zdravotnické listy
 • Vakcinologie (šéfredaktor)
 • Vaccine
 • Infectious Disease
 • Acta Medica
 • Acta medicinae
 • Journal of Applied Biomedicine

Oponent časopisů

 • The Lancet
 • Vaccine
 • International Journal of Infectious Diseases
 • International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
 • Wiener Medizinische Wochenschrift
 • Expert review of vaccines
 • BMJ
 • Adis

Vědecké rady

 • FVZ UO Hradec Králové
 • 1.LFUK Praha
 • Ministerstvo zdravotnictví,
 • Státní zdravotní ústav
 • AZV

Znalosti, dovednosti, bezpečnostní prověrka

 • MS Office (Word, Powerpoint, Excell) základy programování Dbase, PC fand, EPI info
 • Řidičský průkaz skupiny B,
 • Jazyková znalost: ruština: pokročilý, němčina: střední, angličtina: zkouška Stanag stupeň 3333, francouzština: základní
 • Bezpečnostní prověrka: 1999-2016 stupeň Tajné, nyní Vyhrazené.
 • Plukovník ve výslužbě.
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru epidemiologie.

Kontakt

ministr@mzcr.cz

https://twitter.com/profesorPrymula

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter