Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

18. 11. 2016 14:18

V lotyšské Rize se uskutečnilo generální shromáždění EPAC/EACN i za účasti české delegace

V lotyšské Rize se ve dnech 15.-17. listopadu 2016 konalo generální shromáždění EPAC/EACN (European Partners against Corruption / European contact-point network against corruption – Evropští partneři proti korupci / Evropská síť kontaktů proti korupci).


Generální shromáždění EPAC/EACN se v lotyšské Rize uskutečnilo i za účasti české delegace

Za Oddělení boje s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR se generálního shromáždění EACN zúčastnil Ing. František Kučera.

V rámci programu zaměřeného na oblast boje proti korupci byla prostřednictvím plenárních diskuzí, workshopů a kulatých stolů mimo jiné diskutována problematika korupce ve zdravotnictví, která je současně v České republice akcentována prostřednictvím úkolu uloženého Ministerstvu zdravotnictví v rámci Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016.

Zástupci jednotlivých členských organizací si rovněž v rámci programu konference vyměňovali zkušenosti s tvorbou efektivních preventivních protikorupčních kampaní a se zvyšováním povědomí o korupci mezi veřejností. V průběhu zasedání generálního shromáždění EPAC/EACN byla dne 17. listopadu 2016 přijata každoroční deklarace, dále byli přijati dva noví členové EPAC/EACN a v neposlední řadě byli zvoleni 2 místopředsedové a rovněž nový předseda EPACEACN, kterým se stal Andreas Wieselthaler, ředitel rakouského Federálního úřadu boje s korupcí (BAK), s mandátem na následující dva roky. Hostitelskou institucí byl kromě EPAC/EACN také lotyšský Úřad prevence a boje s korupcí (KNAB).


EPAC/EACN (European Partners against Corruption / European contact-point network against corruption – Evropští partneři proti korupci / Evropská síť kontaktů proti korupci), kterého je Oddělení boje s korupcí Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády ČR členem, je formální síť 50 protikorupčních úřadů ze členských států EU.

EACN byla založena na základě rozhodnutí Rady EU 2008/852/JHA z října roku 2008. Členem EACN je rovněž Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zatímco Evropská komise, Europol a Eurojust jsou plně přidruženy aktivitám EACN. EACN vychází z EPAC  a plně integruje rovněž jeho členy. EPAC a EACN slouží jako platforma umožňující, aby si odborníci vyměňovali své zkušenosti a informace, vzájemně si pomáhali a spolupracovali napříč hranicemi.

EPAC/EACN dále prosazuje mezinárodní právní nástroje a nabízí ostatním tělesům pomoc při zavádění transparentních a efektivních mechanismů. Hlavním cílem EPAC/EACN je přispívat k policejnímu dohledu a globálnímu boji proti korupci prostřednictvím dialogu a společného úsilí.

Za Českou republiku jsou členy EPAC/EACN rovněž Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Nejvyšší státní zastupitelství.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter