Evropské záležitosti

Za účelem koordinace a stanovování pozic České republiky v EU zřídila vláda jako svůj pracovní orgán Výbor pro Evropskou unii. Na úrovni odborné, administrativní, pak potřebnou koordinaci evropských politik zajišťuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

 Více…

Sekce pro evropské záležitosti

Vlajky ČR a EU