Evropské záležitosti

Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády zajišťuje potřebnou koordinaci evropských politik, a to jak z odborného, tak z administrativního hlediska. V jejím čele stojí Milena Hrdinková státní tajemnice pro evropské záležitosti jmenovaná předsedou vlády.

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti