Aktuálně

5. 3. 2019 14:45

9. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové (25. února až 3. března 2019)

Milí čtenáři,

v uplynulém týdnu jsme spoustu času věnovali přípravám podkladu pro pana premiéra pro jeho cestu do USA, kde při jednání rozhodně nebudou evropská témata chybět. Ve čtvrtek jsem vedla velmi podnětnou diskuzi s lotyšskou státní tajemnicí pro EU Solveigou Silkalnou a její delegací. Lotyšsko patří stejně jako ČR ke kohezním státům, takže máme mnoho společného, zejména pokud jde o jednání o víceletém finančním rámci a konvergenci.

Konvergence a nástroje pro její dosahování bylo tématem pátečního jednání s generálním ředitelem DG Regio Marcem Lemaîtrem, který přijel do Prahy oficiálně zahájit dialog o strukturálních fondech v období 2021-27. Během setkání jsme se věnovali nejen prioritám České republiky v oblasti politiky soudržnosti, ale i širšímu nastavení pro příští období víceletého finančního rámce.

Tento týden se budu zabývat mimo jiné českým předsednictvím v Radě EU ve druhém pololetí 2022. Ačkoliv se může zdát, že je to ještě daleko, a času je tedy mnoho, jedná se o nejprestižnější povinnost, kterou mají členské státy uloženou, a tak je třeba brát přípravy velmi vážně.

V Bruselu se tento týden uskuteční zasedání tří formací Rady, a sice Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku, Rady pro životní prostředí a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. První dvě jmenované mají na programu diskuzi ke sdělení Komise k dlouhodobé strategické vizi klimaticky neutrální ekonomiky. ČR ambiciózní snahy EU stát se světovým lídrem v boji proti klimatické změně podporuje, přechod k udržitelné ekonomice však musí být postupný a musí brát ohledy na socioekonomické potřeby jednotlivých členských států.

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci se na konci týdne bude věnovat společné azylové politice, migraci, zřizování úřadu evropského žalobce a ministři také vyslechnou informace předsednictví o krocích, které jsou podnikány k zabezpečení spravedlivého a svobodného průběhu voleb do Evropského parlamentu.

V Evropském parlamentu je tento týden ve znamení schůzí jednotlivých výborů a příprav politických skupin na nadcházející plenární zasedání.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (25. února až 3. března 2019).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie