Aktuálně

24. 3. 2020 19:05

11. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(16. až 22. březen 2020)

Milí čtenáři,

nacházíme se nyní v opravdu mimořádné situaci, jejíž trvání nelze příliš dobře odhadnout. Boj s koronavirem představuje nesmírně velkou výzvou pro značnou část světa, je to výzva pro každého jednotlivce, ale společným úsilím a trpělivostí se nám ji jistě podaří překonat.

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a zmírnění jejich dopadů na ekonomiku a další oblasti jsou momentálně hlavním, nikoliv však jediným, tématem prakticky všech jednání na úrovni EU. Ta probíhají ve většině případů videokonferenčně nebo telekonferenčně. Díky tomu nicméně může probíhat nejen koordinace kroků v jednotlivých členských státech, ale také pokračovat práce na celé řadě důležitých témat.

Tento týden se takto uskuteční několik jednání na ministerské úrovni, tedy jednání Rady EU. Včera proběhla telekonference ministrů financí, kteří se věnovali zejména ekonomickým dopadům koronavirové krize, reakci na ni a možné flexibilitě v oblasti fiskální politiky. Prostřednictvím videokonference se rovněž včera uskutečnila Rada pro zahraniční věci, která měla na programu repatriaci občanů EU ze třetích zemí, boj s dezinformacemi nebo poslední vývoj v Sýrii a Turecku.

Dnes se koná neformální videokonference ministrů pro evropské záležitosti (místo Rady pro obecné záležitosti), na které by mělo dojít k potvrzení dohody na znění závěrů rady k rozšíření EU, kterými Rada vyslovuje souhlas s otevřením přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií. Ve středu pak proběhne také videokonferenčně neformální jednání Rady pro zemědělství a rybolov, které má na programu další postup při zmírňování negativního dopadu COVID-19 v oblasti společné zemědělské a rybářské politiky. Pravidelně dvakrát v týdnu se koná videokonference ministrů vnitra, kteří koordinují kroky v oblasti ochrany hranic, civilní ochrany nebo migrace, a ministrů zdravotnictví. Ti řeší především společné nákupy zdravotnického materiálu, společné zadávání veřejných zakázek nebo aktuální situaci v oblasti léčiv a klinických hodnocení.

Ve čtvrtek se v Bruselu uskuteční mimořádné plenární zasedání Evropského parlamentu, který zasedne kvůli schvalování opatření v souvislosti se šířením koronaviru. Poslanci by na něm měli přijmout poslední návrhy Komise. Hlasovat budou mimo jiné o Investiční iniciativě z fondů soudržnosti, návrhu na rozšíření Fondu solidarity EU tak, aby pokrýval i mimořádné události v oblasti veřejného zdraví, a návrhu Komise na zastavení takzvaných letů duchů, způsobených nákazou COVID-19. Hlasování proběhne mimořádně na dálku.

Také ve čtvrtek proběhne třetí videokonference lídrů EU, kteří se budou dále věnovat reakci EU na koronavirus, a to ve čtyřech identifikovaných oblastech (zabránění šíření viru, zajištění zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek, podpora výzkumu, ekonomické dopady). Pro připomenutí doplním, že na minulé videokonferenci 17. března se lídři dohodli na posílení vnějších hranic tím, že budou koordinovaným způsobem po dobu 30 dnů dočasně omezeny cesty do EU, které nejsou nezbytné. 


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (16. až 22. březen 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie