Aktuálně

19. 3. 2019 16:09

11. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové (11. až 17. března 2019)

Milí čtenáři,

hlavní událostí tohoto týdne bude zasedání Evropské rady, které proběhne ve čtvrtek a v pátek v Bruselu. Nejsledovanějším bodem programu jednání bude bezpochyby brexit, kterému bude patřit čtvrteční odpoledne. Vzhledem k dosavadnímu vývoji ve Spojeném království a proběhlým hlasováním britského Parlamentu lze očekávat, že hlavním obsahem debaty bude otázka prodloužení lhůty dle čl. 50 Smlouvy o EU neboli odklad samotného vystoupení z EU.

Dále se lídři na Evropské radě budou věnovat zahraničněpolitickým tématům, mimo jiné přípravě dubnového summitu EU – Čína, hospodářským otázkám s důrazem na vnitřní trh, implementaci Pařížské dohody o změně klimatu nebo mezinárodnímu obchodu. Ten bude také hlavním tématem jednání představitelů V4 s komisařkou Cecilií Malmströmovou, které se uskuteční ve čtvrtek ještě před Evropskou radou.

Kromě Evropské rady zasedají tento týden ještě tři formace Rady EU. Rada pro zahraniční věci se včera zabývala aktuálním děním v Číně a Jemenu a vztahy EU s Moldávií. Ministři na Radě pro zemědělství a rybolov včera projednali balíček opatření, který se týká reformy společné zemědělské politiky, a aktualizovanou biohospodářskou strategii. Na dnešním zasedání Rady pro obecné záležitosti se věnujeme především přípravě Evropské rady, víceletému finančnímu rámci nebo aktuálnímu dění v otázce brexitu.

Kolegium Komise tento týden vyslechne zprávu o stavu bezpečnostní unie, v Evropském parlamentu zasedají politické frakce a výbory. Program zasedání Evropské rady a pozice, které na něm bude ČR zastávat, pak budou na programu schůze senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie a poslaneckého Výboru pro evropské záležitosti.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (11. až 17. března 2019).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie