Aktuálně

22. 3. 2022 9:33

12. Týden v EU (21. – 28. března 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 21. března v Bruselu

Na programu Rady bude informace Komise o pokroku při přípravě zprávy o uplatňování zdravotních a environmentálních norem EU na dovážené výrobky, situace na zemědělských trzích a informace Komise o schvalování strategických plánů SZP. Dále v bodu Různé bude AT informovat o rakousko-francouzské iniciativě k propagaci pěstování proteinových plodin a HU o proběhlém setkání ministrů V4 a přijaté deklaraci ke strategickým plánům Společné zemědělské politiky. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 21. března v Bruselu

Ministři zahraničí by se neprve měli věnovat diskuzi k ruské agresi proti Ukrajině. Zaměří se přitom na další kroky společného diplomatického postupu vůči Rusku, na společný postup na multilaterální úrovni, konzulární koordinaci či boj proti dezinformacím a strategickou komunikaci vůči ruské veřejnosti. Druhým diskuzním tématem bude aktuální situace v Mali, přičemž soustředit by se ministři měli na budoucí angažmá EU v celém regionu Sahelu. Během oběda budou ministři jednat s moldavským ministrem zahraničí. Odpoledne se uskuteční společné jednání ministrů zahraničí a ministrů obrany (jumbo FAC), během něhož by měla být diskutována a následně i schválena finální verze Strategického kompasu. Na závěr budou ministři obrany samostatně během neformální večeře diskutovat o ruské agresi proti Ukrajině. Debaty by se zřejmě mohl prostřednictvím videokonference účastnit ministr obrany Ukrajiny. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 22. března v Bruselu

Hlavním tématem jednání bude diskuze o návrhu závěrů březnové ER. Na pořadu jednání je dále evropský semestr, Konference o budoucnosti Evropy a orientační debata k revizi nařízení o statutu a financování evropských politických stran a nadací. V rámci bodu Různé bude EK prezentovat své návrhy k provádění dohod s UK v rámci provádění Dohody o obchodu a spolupráci (TCA). 

Zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března v Bruselu

Jednání Evropské rady (ER) bude předcházet mimořádný summit NATO 24. března a části zasedání ER by se měl zúčastnit také prezident USA. Mezi témata zařazená na agendu jednání březnové ER patří ruská agrese vůči Ukrajině, bezpečnost a obrana, energetika, hospodářské záležitosti, covid-19 a vnější vztahy (příprava summitu EU-Čína dne 1. dubna a politická krize v Bosně a Hercegovině). Na okraj zasedne také eurosummit v rozšířeném formátu, který by se měl zaměřit na posuny v oblasti bankovní unie a unie kapitálových trhů. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I 23. března a 25. března

Na programu Coreper I bude pokračovat příprava Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech 4. a 5. dubna 2022 a příprava Rady pro zemědělství a rybářství dne 7. dubna 2022. Coreper připraví politickou rozpravu ministrů v rámci zasedání Rady AGRIFISH k tématu balíčku „Fit for 55“. Dále bude předsednictví informovat o výsledcích trialogu k nařízení Evropského parlamentu a Rady k vážným přeshraničním hrozbám a rušící rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (CBHT) a o výsledku trialogu k Aktu o digitálních trzích. Coreper se rovněž bude zabývat přípravami na trialog k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v EU, který se uskuteční v úterý 29. 3.

Coreper II zasedne mimořádně v úterý 22. 3. k přípravě mimořádné Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (koordinace EU ve vztahu k uprchlické krizi z Ukrajiny) a k projednání návazných kroků na summit ve Versailles v oblasti energetiky. Coreper II by měl zasednout i ve středu 24. 3. k projednání návrhu závěrů v rámci přípravy Evropské rady.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový týden a miniplenární zasedání EP 21.–25. 3.

Poslanci EP se sejdou na pravidelných parlamentních schůzích, ve dnech 23. a 24. 3. se rovněž uskuteční miniplenární zasedání EP v Bruselu.

Výběr důležitých bodů jednání:

IMCO + LIBE (21. 3.): veřejné slyšení týkající se harmonizace pravidel pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci)

ITRE (21. - 22.3.): strukturovaný dialog s komisařem T. Bretonem o návrzích programu bezpečného připojení a evropském aktu o čipech

AIDA (22. 3.): hlasování o konečných doporučeních výboru, které stanoví plán umělé inteligence do roku 2030 - Zpráva o umělé inteligenci v digitálním věku

EMPL (24. 3.): prezentace Komise týkající se aktuálního stavu probíhajících pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 23. března

Kolegium Komise projedná balíček opatření na ochranu přírody a opatření na vytvoření spravedlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnímu prostředí.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Zasedání Výboru pro evropské záležitosti PS PČR dne 23. března

Výbor v rámci středeční schůze projedná:

 • Informaci o pozicích, které bude Česká republika zastávat na zasedání Evropské rady, jež proběhne ve dnech 24. – 25. března 2022 v Bruselu

Zasedání Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR dne 23. března

Výbor v rámci středeční schůze projedná:

 • Informaci vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 24. – 25. března 2022
 • Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2021
 • Zprávu EK: Ochrana základních práv v digitálním věku – výroční zpráva o uplatňování Listiny základních práv EU za rok 2021
 • Sdělení EK o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu
 • Informaci vlády ČR o podmínkách čerpání z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v návaznosti na Národní plán obnovy ČR
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942
 • Sdělení EK „Společné řešení současných a nových výzev spojených s onemocněním COVID-19“
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění)

4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 23. března 2022

I/Ke schválení

 • Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2022 v Bruselu (ÚV)

II/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie