Aktuálně

19. 4. 2022 14:47

16. Týden v EU (18. – 25. dubna 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I má tento týden ve středu 20. dubna na programu jediný diskusní bod, a to přípravu trialogu k Nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a změně směrnice 2000/31/ES.

Copreper II v tomto týdnu nezasedá.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Výborový týden 19.–21. dubna 2022

Poslanci EP se sejdou na pravidelných parlamentních schůzích. Výběr důležitých bodů jednání:

PEGA (ÚT 19. 4.) – schůze nově zřízeného Vyšetřovacího výboru pro prošetření používání špionážního softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru.

COVI (ÚT 19. 4.) - ustavující zasedání Zvláštního výboru pro „pandemii onemocnění COVID-19: získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost“. Výbor se bude zabývat reakcí EU na pandemii v oblasti zdraví, základních práv, hospodářství a solidarity.

DEVE (ST 20. 4.) – diskuse s předsedou humanitárního výboru ukrajinské Nejvyšší rady M. Poturajevem o humanitárních důsledcích ruské invaze. Rozpravy se zúčastní také Komise a humanitární organizace působící na Ukrajině.

AFET (ST 20. 4.) – diskuse o dopadu a účinnosti sankcí vůči Rusku a o možnosti jejich rozšíření. Poslanci rovněž hlasováním zhodnotí pokrok, kterého dosáhla Albánie a Severní Makedonie na cestě ke členství v EU. Na programu je též posouzení situace v Srbsku a Kosovu.

LIBE +FEMM (ČT 21. 4.) – výbory na společné schůzi projednají situaci uprchlic z Ukrajiny. K uvedenému tématu proběhne veřejné slyšení.

ENVI (ČT 21. 4.) – diskuse s komisařem pro vnitřní trh T. Bretonem o pokroku směrem ke klimaticky neutrálnímu, zdrojově efektivnímu oběhovému hospodářství z pohledu průmyslu.

PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 22. dubna 2022

I/ K projednání

  • Národní program reforem 2022

II/ Pro informaci

  • Průběh a výsledky jednání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2022 v Bruselu
  • Informace o přípravě materiálu „Stanovení národních cílů do roku 2030 k provádění evropského pilíře sociálních práv“
  • Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
  • Národní konvent o EU - doporučení z kulatého stolu konaného dne 8. dubna 2022 na téma „Budoucnost evropského energetického trhu"
  • Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
  • Konference o budoucnosti Evropy

III/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie