Aktuálně

9. 1. 2023 14:07

2. Týden v EU (9. ledna – 16. ledna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 11. ledna 2023

Na programu jednání bude představení pracovního programu SE PRES a stanovení předběžné agendy Rady pro zemědělství a rybářství dne 30. ledna 2023.

Coreper II dne 11. ledna 2023

Na programu jednání bude představení pracovního programu SE PRES a orientační diskuze o přípravě summitu EU–Ukrajina dne 3. února 2023. Dále budou velvyslanci jednat o přípravě Rady pro hospodářské a finanční věci dne 17. ledna 2023. Proběhne výměna názorů k vnější dimenzi migrace (MOCADEM) a shrnutí stavu u vnitřní dimenze migrace (Pakt o migraci a azylu). CRP II  bude diskutovat o koordinaci opatření proti covid-19 na cestující z Číny.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový a frakční týden

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. Nad rámec výborů se v Bruselu sejdou také politické skupiny, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 16. – 19. ledna.

Hlavní body agendy výborů EP:

  • AFCO: projednání návrhu zprávy o změnách jednacího řádu Evropského parlamentu, pokud jde o článek 7 o ochraně výsad a imunit a článek 9 o imunitním řízení (12. ledna)
  • LIBE: projednání návrhu zprávy k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (12. ledna)
  • AGRI: výměna názorů s komisařem pro zemědělství Januszem Wojciechowskim o důsledcích inflace pro rozpočet SZP (9. ledna)
  • INGE2: projednání návrhu zprávy k problematice zahraničního vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací (12. ledna)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Evropská komise v tomto týdnu formálně nezasedá. Proběhne návštěva Komise ve Švédsku na začátek předsednictví (SE PRES).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie