Aktuálně

20. 1. 2020 23:02

2. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(13. až 19. leden 2020)

Milí čtenáři,

tento týden strávím z velké části v zahraničí konzultacemi a jednáními k aktuálním a důležitým evropským otázkám. Zatímco pondělí jsem strávila v Bruselu, dnes a zítra se setkávám se svými norskými protějšky v Oslu, odkud se před návratem do Prahy opět přesunu do Bruselu k dalším schůzkám.

K pravidelným zasedáním se tento týden vrací Rada EU. Včera se v Bruselu konala Rada pro zahraniční věci, která měla na programu rekapitulaci výsledku svého mimořádného jednání v pátek 10. ledna, diskuzi o regionu Sahelu s cílem vytvořit politickou dynamiku pro posílení angažmá EU v regionu a také debatu o klimatické diplomacii.

Dnes zasedá Rada pro hospodářské a finanční věci. Ministři vyslechnou prezentaci priorit chorvatského předsednictví v Radě, vymění si názory k balíčku dokumentů evropského semestru a budou diskutovat otázku digitálního zdanění. Zasedání předcházela Euroskupina v klasickém i rozšířeném formátu, která řešila hospodářskou politiku eurozóny či prohlubování hospodářské a měnové unie.

Ve čtvrtek se v Záhřebu uskuteční neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Na programu jsou budoucí výzvy v oblasti justice v EU, další posilování justičního vzdělávání nebo role evropské soudní sítě v civilních věcech pro justiční přeshraniční spolupráci.

Jak jsem zmínila, dnes a zítra mám na programu bilaterální konzultace v Oslu.

Témata, jako jsou brexit, zejména nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím a jeho vyjednávání, rozšíření EU a spolupráce s Norskem v regionu západního Balkánu, spolupráce v rámci obrany, klimatická politika či priority nové Evropské komise, budu diskutovat mimo jiné se státním tajemníkem v norském Ministerstva zahraničních věcí Audunem Halvorsenem, státní tajemnicí v norském Úřadu vlády Ingrid Naess Stubovou či zástupci parlamentu.

Ve čtvrtek mne čekají další jednání v Bruselu. Setkám se v Komisi s generálním ředitelem pro obranný průmysl a vesmír Timo Pesonenem, s nímž budu hovořit především o rozšíření agentury GSA na Agenturu EU pro Kosmický program (EUSPA). Čeká mne také jednání skupiny podobně smýšlejících států k vnitřnímu trhu. Diskutovat budeme iniciativy a plány Komise v oblasti vnitřního trhu, průmyslové politiky a digitalizace.

Klíčová témata má v tomto týdnu na programu také Evropský parlament. Poslanci ve výboru pro ústavní záležitosti budou rozhodovat o tom, zda doporučí, aby Parlament udělil souhlas s dohodou o vystoupení Spojeného království z EU, zahraniční výbor bude diskutovat s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem o vývoji vztahů EU a Severoatlantické aliance o společných úkolech a rozpočtový výbor má na programu rozpravu s komisařem pro rozpočet a správu Johannesem Hahnem o prioritách Komise v jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (13. až 19. leden 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie