Aktuálně

28. 6. 2021 13:40

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021)

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 28. a 29. června 2021 v Lucemburku

Ústředním tématem jednání ministrů bude dosažení finální dohody na reformě SZP po roce 2020. Na základě výsledku trialogů ze závěru minulého týdne, kde se podařilo dosáhnout neformální dohody s EP u reformy SZP, se bude PRES na Radě opakovaně snažit dosáhnout finální dohody. PRES požádá ministry o schválení obecného přístupu ke kontrolnímu nařízení v otázce rybolovu. Rada skrze přijaté rozhodnutí osloví Evropskou komisi s požadavkem, aby předložila studii o činitelích biologické kontroly. Proběhne výměna názorů k cílům pro ochranu včely medonosné v návaznosti na používání pesticidů a EK tradičně shrne situaci na zemědělských trzích. Další výměna názorů pak proběhne ke sdělení o stavu společné rybářské politiky a konzultací o  rybolovných právech pro rok 2022. Jako bod Různé představí PRES zprávu o potravinových doplňcích na trhu EU a shrne současný stav vyjednávání statistických zemědělských nařízení. Následně naváže EK s informací o stavu antimikrobní rezistence, o proběhlé 49. Konference ředitelů platebních agentur EU, statistice týkající se zemědělských vstupů a výstupů. NL a AT nastolí diskuzi k ukončení chovů kožešinových zvířat v celé EU a dále bude diskutována otázka rybolovu populace makrely v severovýchodním Atlantiku. EK požádala o zařazení bodů týkající se územního plánování námořních oblastí a plánování nových operačních programů na základě nového Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu. Ministrům bude poskytnuta informace o 4. ministerské konferenci mezi EU a Afrikou. ČR zařadila na program Rady AOB bod o mimořádných škodách v zemědělském sektoru a venkovských oblastech způsobené nedávnými silnými bouřkami s tornádem.

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021) Coreper


Coreper I: dne 30.6.

V plánu jednání jsou analýzy finálního kompromisního textu s cílem dosažení shody a to 1) ohledně změny směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly a 2) ohledně návrhu nařízení EP a Rady o hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Poté je na programu zpráva o pokroku o nařízení Rady ustavující společný podnik pod programem Horizon Europe, následovat bude politická dohoda nad nařízením Rady, pokud jde o zahrnutí autonomních celních kvót unie pro některé produkty rybolovu a posledním bodem bude stanovení předběžné agendy Rady pro zemědělství a rybářství dne 19. července 2021.

Coreper II: dne 28. a 30.6.

V pondělí je na programu analýza finálního kompromisního textu s cílem přijetí dohody o nařízení o rezervě pro přizpůsobení se brexitu (BAR) a informace předsednictví o balíčku digitálních financí. Jako možné body jsou na středeční jednání zařazeny potvrzení finálního kompromisního textu ohledně nařízení o Azylové agentuře EU a schválení přílohy I k doporučení Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a možném zrušení těchto opatření. Dále je v plánu follow up ze zasedání Evropské rady ve dnech 24. až 25. června 2021 v Bruselu, Rady pro obecné záležitosti dne 22. června 2021, Rady pro zahraniční věci dne 21. června 2021 a v neposlední řadě ze zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 18. června 2021. Dalším bodem bude příprava zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 13. července 2021 a posledním plánovaným bodem jednání bude představení agendy zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (rozpočet) dne 23. července 2021.

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 28. června – 2. července

V tomto týdnu budou zasedat výbory EP a zároveň budou probíhat přípravy politických skupin na nadcházející plenární zasedání EP, které se uskuteční 5. – 8. července. Na zasedání výboru AFET (28. 6. a 1. 7.) proběhne hlasování o zřízení nástroje předvstupní pomoci IPA III a výměna názorů s předsedy národních parlamentů zemí Z-Balkánu (Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska). Na společném zasedání výborů ECON/EMPL (28. 6.) budou poslanci v rámci hospodářského dialogu diskutovat s komisaři V. Dombrovskisem, P. Gentilonim a N. Schmitem o jarním balíčku evropského semestru. Výbor ENVI (29. 6.) má na programu hlasování o návrhu na posílení mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a výměnu názorů s komisařem M. Schinasem nad sdělením EK o „prvním poučení se z pandemie covidu-19“ v souvislosti s reakcí EU. Výbor LIBE (29. 6.) bude hlasovat o návrhu usnesení k umělé inteligenci a trestnímu právu, výbor ECON (1. 7.) bude diskutovat s předsedkyní ECB Ch. Lagardeovou, předsedy rad jednotných mechanismů dohledu (SSM) A. Enriou a pro řešení krizí (SRM) E. Königovou. Výbor BECA (1. 7.) projedná farmaceutickou strategii pro Evropu.

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 30. června

Na svém pravidelném zasedáni se budou komisaři věnovat revizi směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a revizi směrnice o obecné bezpečnosti výrobků 2001/95/ES. Projednají též dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti a sdělení v reakci na evropskou občanskou iniciativu End the Cage Age.

26. Týden v EU (28. června – 4. července 2021) V4


Závěrečný summit polského předsednictví v Katowicích dne 30. června

Na středeční schůzce předsedů vlád V4 dojde k symbolickému předání předsednické štafety Maďarsku, které se předsednictví oficiálně ujme 1. července. Hlavními tématy jednání budou klimatická politika, reforma migrační a azylové politiky a Schengenu, koordinace v boji proti pandemii covid-19 a průběh Konference o budoucnosti Evropy.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie