Aktuálně

7. 7. 2022 11:38

27. Týden v EU (4. – 11. července 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA) ve dnech 11. a 12. července 2022 v Praze

Neformální Radu JHA dne 11. 7. zahájí formace ministrů vnitra za účasti představitelů unijních institucí a agentur včetně přidružených zemí schengenského prostoru, Ukrajiny a Moldavska. Diskuze bude probíhat k tématům: (i)  důsledky války na Ukrajině z hlediska bezpečnosti, (ii) interoperabilita IT systémů, (iii) budoucí migrační výzvy  a  (iv) boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu. 

Dne 12. 7. se uskuteční jednání ministrů spravedlnosti k tématům: (i) aktuální výzvy v přeshraniční občanskoprávní ochraně zranitelných dospělých osob, (ii) možnosti elektronické komunikace v rámci justiční spolupráce v trestních věcech ve vztahu ke třetím státům a (iii) přístup k unijní harmonizaci práv obětí. Tématem diskuze pracovního oběda ministrů je (iv) shromažďování a uchovávání důkazů pro účely stíhání trestných činů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. Na část jednání jsou přizváni také ministři Ukrajiny, Moldavska a Gruzie.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 6. července:

Na jednání CRP I budou prezentovány priority předsednictví ČR v Radě EU a proběhne příprava Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) dne 18. července 2022, která bude mít na programu prezentaci sektorových priorit CZ PRES v radě AGRIFISH, představení a následná výměna názorů k Nařízení o udržitelném využívání přípravků na ochranu rostlin a schválení závěrů Rady k nové Strategii EU k akvakultuře. Jako možný bod Různé je na programu Rady AGRIFISH zařazena také informace PRES o aktuálním stavu projednávání nařízení k odlesňování a diskuse bodů v gesci SCA (aktuální situace na komoditních trzích v souvislosti s invazí na UA, informace EK o průběhu schvalování národních strategických plánů společné zemědělské politiky). Dále bude CZ PRES na jednání CRP I informovat o výsledcích trialogů k nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, nařízení o bateriích a odpadních bateriích a směrnice o transparentnosti odměňování. Jako možný bod je na programu mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem o dočasných opatřeních k řidičským oprávněním pro občany Ukrajiny.

Coreper II dne 7. července:

Na jednání CRP II budou na úvod představeny priority CZ PRES. EK informuje o aktuální situaci ve věci příprav kybernetického cvičení EU Integrated Resolve 2022  (PACE) a proběhne orientační debata k EU-ASEAN summitu, který se uskuteční na okraj prosincové Evropské rady v Bruselu dne 14. prosince. Dále proběhne příprava Rady pro hospodářké a finanční věci (ECOFIN), jež se uskuteční dne 12. července v Bruselu, v rámci níž bude představen pracovní program CZ PRES, proběhne výměna názorů k ekonomickým a finančním dopadům ruské agrese na Ukrajině, a možným bodem je i téma ekonomického oživení v Evropě (výměna názorů k implementaci Nástroje pro oživení a odolnost - RRF a přijetí prováděcího rozhodnutí k RRF) a schválení shrnutí hloubkových přezkumů k postupu při makroekonomické nerovnováze. Možným bodem je i otázka přijetí eura Chorvatskem. Dále proběhne příprava jednání ministrů a guvernérů centrálních bank G20 ve dnech 15. a 16. července 2022 a schválení závěrečné zprávy k fiskální udržitelnosti 2021. Dalším tématem bude představení agendy na jednání rozpočtové Rady ECOFIN, 25. července 2022. V závislosti na vývoji se na agendě může objevit také rozšiřování EU (přístupová jednání se Severní Makedonií a Albánií).

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP ve dnech 4. – 7. července 2022 ve Štrasburku

Poslanci EP se sejdou na plenárním zasedání EP ve Štrasburku, které se uskuteční ve dnech 4. – 7. 7. Premiér P. Fiala představí poslancům Evropského parlamentu priority a program CZ PRES během rozpravy ve středu 6. 7. a ministr pro evropské záležitosti M. Bek bude poprvé vystupovat na plénu v rozpravách, kde se žádá prohlášení Rady.

PO 4. 7.

- společná rozprava na téma jednotný digitální trh, DSA + DMA (PO rozprava, ÚT hlasování)

- debata o přijetí eura Chorvatskem dne 1. ledna 2023

- rozprava za přítomnosti Komise o rozhodnutí Nejvyššího soudu USA zrušit práva na potrat v USA a s tím související potřeba chránit práva na potrat a zdraví žen v EU (PO rozprava, ÚT hlasování)

ÚT 5. 7.

- rozprava s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem v rámci cyklu debat „This is Europe“

- debata o taxonomii – delegovaném aktu (ÚT rozprava, ST hlasování)

- prohlášení Rady a Komise týkající se iniciativ EU zaměřené na řešení rostoucích životních nákladů

ST 6. 7.

- představení priorit a programu CZ PRES premiérem ČR Petrem Fialou

- debata o výsledcích posledního zasedání Evropské rady 23. – 24. 6. za účasti předsedy ER a předsedkyně EK

- společná rozprava o Evropské investiční bance

- prohlášení Rady a Komise o zdanění neočekávaných zisků energetických společností

ČT 7. 7.

- rozprava a hlasování o návrhu týkající se udržitelných leteckých paliv (ReFuel Aviation)

  • - debata o zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 5. července 2022 ve Štrasburku

Kolegium Komise na úterním zasedání projedná:

Nový evropský inovační program (M. Vestager)

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR pana Davida Smoljaka a předsedy Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR pana Ondřeje Benešíka s místopředsedou Evropského parlamentu panem Othmarem Karasem (10. července).

Setkání účastníků Konference předsedů parlamentních výborů pro evropské záležitosti (COSAC) (10. července).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie