Aktuálně

7. 7. 2021 18:22

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021)

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021) Rada EU


Neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku ve dnech 8. a 9. července 2021 v Kranji (Slovinsko)

Hlavním tématem bude diskuze o odolném a inkluzivním trhu práce, pokud jde o zelenou a digitální transformaci a demografické výzvy. Proběhne také společné setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální politiku EU s ministry zaměstnanosti západního Balkánu. Setkání se zaměří na podporu příležitostí na trhu práce pro mladé lidi. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 12. července 2021 v Bruselu

Ministři budou zcela poprvé v zahraničněpolitickém kontextu diskutovat o tématu geopolitiky nových digitálních technologií. Důraz přitom bude kladen na výzvy a příležitosti v této oblasti, velmocenské soupeření, prosazování našich hodnot či mezinárodní digitální partnerství. Dalším diskuzním bodem bude Strategický kompas, jehož ucelený návrh by měl vysoký představitel předložit letos na podzim. Výměna názorů ministrů by se měla týkat všech čtyř tematických pilířů. Následovat bude krátká příprava obědové diskuse s ministrem zahraničí Izraele a poté proběhne samotný oběd s ministrem. Důraz by měl být kladen na bilaterální vztahy mezi EU a Izraelem, regionální situaci a blízkovýchodní mírový proces. Posledním plným diskusním bodem bude Etiopie. Diskuze se zaměří na aktuální bezpečnostní a humanitární situaci v zemi s důrazem na region Tigray.

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021) Coreper


Coreper I dne 7. 7.

Na programu jednání Coreperu I je informace slovinského předsednictví (SI PRES) o pracovním programu slovinského předsednictví Rady (SI PRES), příprava zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 19. července a příprava mandátu na trialog k revizi Aarhuského nařízení.

Coreper II dne 7. a 9. 7.

Ve středu 7. července je na programu představení priorit SI PRES, schválení mimořádných opatření pro zajištění pokračování rozhodovacího procesu v Radě, příprava Rady pro zahraniční věci dne 12. července, orientační debata k summitu EU – západní Balkán dne 6. října 2021 a výměna názorů ke koordinaci opatření ohledně covidu-19. V pátek 9. července bude jednání pokračovat přípravou Rady pro hospodářské a finanční věci dne 13. července, program neformální videokonference ministrů pro hospodářské a finanční věci dne 26. července a orientační debata k summitu EU–Ukrajina.

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021) Evropský parlament


Na programu EP je první plenární zasedání v rámci slovinského předsednictví, které se koná od 5. do 8. července ve Štrasburku.  V pondělí 5. 7. proběhla rozprava o používání technologií ke zpracování údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu – dočasná odchylka od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES (hlasování v úterý 6. 7.). V úterý 6. 7. se konala rozprava k pokynům k uplatňování obecného režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu EU (hlasování ve středu 7. 7.) a rozprava a hlasování o modernizovaném programu Nástroj pro propojení Evropy na období 2021-2027 a rozprava o výroční zprávě o fungování schengenského prostoru (hlasování ve středu 7. 7.). Dále se v úterý 6. 7. poslanci EP věnovali rozpravě se slovinským premiérem Janezem Janšou o prioritách SI PRES v Radě v druhé polovině roku 2021. Ve středu 7. 7. se koná rozprava o návrhu usnesení týkající se práv osob LGBTIQ v Maďarsku (hlasování ve čtvrtek 8. 7.). Tentýž den proběhne rozprava s předsedou ER a EK k závěrům Evropské rady, která se uskutečnila ve dnech 24. – 25. června 2021 a rozprava o posílení role Evropské agentury pro léčivé přípravky a rozšíření jejího mandátu (hlasování ve čtvrtek 8. 7.). A nakonec se ve středu 7. 7. bude v EP konat rozprava a hlasování o Všeobecném akčním programu EU pro životní prostředí na období do roku 2030.

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021) Evropská komise


Na svém pravidelném zasedání konaném dne 6. 7. se komisaři věnovali Strategii financování přechodu k udržitelnému hospodářství a Evropským zeleným dluhopisům.

27. Týden v EU (5. - 11. července 2021) V4


Summit předsedů vlád V4+Slovinska dne 9. července v Lublani

Páteční summit předsedů vlád V4 a Slovinska bude prvním pod maďarským předsednictvím V4 pro období 2021/2022. Summit se nakonec místo Budapešti uskuteční netradičně v slovinské Lublani a jeho součástí bude jednání s předsedou vlády SIovinska. Hlavním tématem jednání budou priority SI PRES, mj. konference o budoucnosti Evropy, reforma migrační a azylové politiky a Schengenu, klimatická politika, rozšiřování EU a lze očekávat i výměnu na téma koordinace v boji proti pandemii covid-19.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie