Aktuálně

5. 9. 2022 14:31

36. Týden v EU (5. září – 12. září 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zdravotnictví ve dnech 6. a 7. září 2022 v Praze

Dopolední část zasedání se bude věnovat dopadům války na Ukrajině na veřejné zdraví (on-line účast UA ministra) a tématu očkování v širším slova smyslu (boj proti dezinformacím, kampaň, jednotný očkovací průkaz, výzvy do budoucnosti), a to za účasti členských států, Komise, EMA, ECDC, WHO, Islandu, Švýcarska a Norska. Pracovní oběd se zaměří na onkologii, a to konkrétně na implementaci Evropského plánu boje proti rakovině. Odpolední část bude věnována zasedání správní rady HERA na úrovni ministrů, na kterém se bude probírat problematika smluv s výrobci vakcín či virové onemocnění opičí neštovice.

Neformální zasedání ministrů hospodářství a financí ve dnech 9. a 10. září 2022 v Praze

CZ PRES se chce na nacházejícím neformálním ECOFINu v rámci prvního jednacího dne zaměřit na dopady ruské agrese vůči Ukrajině. Na pracovním obědě budou ministři financí diskutovat finanční potřeby Ukrajiny a financování její obnovy. Následná diskuse ministrů financí a guvernérů centrálních bank bude zaměřena na ekonomické a finanční dopady války na Ukrajině na Evropu a ekonomiku EU. Álvaro Perreira, zastupující hlavní ekonom OECD, představí ekonomické a finanční důsledky ruské agrese pro EU. Příspěvek bude mít i předseda Rady Národní banky Ukrajiny Bohdan Danylyšyn. Tématem druhého jednacího dne, věnovaného diskusi ministrů bez přítomnosti guvernérů, bude zdravá fiskální politika pro budoucnost. Zasedání uvede Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady ČR. Poslední jednací blok se bude věnovat oblasti přímých daní a harmonizaci daní v rámci EU.

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (energetika) dne 9. září v Bruselu

CZ PRES v kontextu eskalace vysokých cen energií svolalo mimořádné zasedání Rady ministrů pro energetiku. Na programu jednání Rady jsou dvě témata, a to téma možných krizových opatření proti vysokým cenám energií a téma posílení připravenosti před nadcházející topnou sezónou. Očekává se, že v diskusi bude reflektován i dokument k vysokým cenám energií z pera Komise, který má být zveřejněn 6. 9. Cílem Rady je vyslat jasný politický signál a konkrétní zadání Komisi pro urychlenou přípravu legislativního návrhu, který by měl být přijat ideálně do konce září a měl by účinně řešit problém vysokých cen. Výstupem jednání Rady bude Shrnutí předsednictví. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 7. září

CRP I připraví mimořádné zasedání Rady TTE, část energetika, které se bude konat 9. září. Dále stanoví program nadcházejících Rad – COMPET ve formaci vnitřní trh a průmysl (29. září) a AGRIFISH (26. září). CZ PRES bude informovat o výsledcích šesti zahajujících trialogů k Fit for 55 a o zahájení procesu trilaterálních jednání mezi Radou, EP a EK k návrhu deklarace k digitálním právům a principům. Na okraj jednání se uskuteční pracovní večeře velvyslanců CRP I s Bjørnem Seibertem a Ilze Juhansone k přípravě SOTEU.

Coreper II dne 7. září

Na jednání CRP II proběhne diskuze o aktuálním vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Dále budou delegacím ze strany CZ PRES poskytnuty aktuální organizační informace k Radě pro obecné záležitosti, která se uskuteční 20. září. Taktéž na CRP II proběhne debata k situaci v energetice za účasti DG ENER D. J. Jørgensen. EK bude informovat o aktuálním vývoji na trhu s energiemi a představí dokument, který zveřejní v úterý 6. 9. Na okraj jednání se uskuteční pracovní snídaně velvyslanců CRP II s vedoucím kabinetu předsedy ER Frédéricem Bernardem a pracovní oběd velvyslanců CRP II s předsedkyní EK Ursulou von der Leyen.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 5. 9. – 9. 9.

Poslanci EP se sejdou na pravidelných schůzích parlamentních výborů. V Bruselu se rovněž uskuteční setkání politických skupin, které se budou koordinovat na nadcházející plenární zasedání EP ve Štrasburku ve dnech 12. – 15. 9.

Mezi hlavní body agendy patří:

  • prezentace priorit CZ PRES ve vybraných výborech EP dne 5. 9. (LIBE, JURI, AFCO)
  • debata s farmaceutickými společnostmi, které pracovaly na vývoji vakcín a léčiv během pandemie COVID-19 (COVI)
  • pracovní snídaně předsedkyně EP a předsedů politických skupin s ukrajinským premiérem Denisem Shmyhalem dne 5. 9.
  • setkání politických skupin ve dnech 6. a 7. 9. k přípravě zářijového plenárního zasedání EP ve Štrasburku.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů 7. září

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná balíček opatření k Evropské strategii v oblasti péče.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie