Aktuálně

11. 9. 2023 13:29

37. Týden v EU (11. září - 18. září)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů financí ve dnech 15. a 16. září 2023 v Córdobě

Hlavní politické diskuze neformálního setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank budou zaměřené kolem témat jako prosazovaní strategické autonomie a posílení mezinárodní hospodářské spolupráce, zejména s Latinskou Amerikou a Karibikem (CELAC). V pátek 15. září proběhne poprvé i společné setkání s ministry a mezinárodními finančními institucemi CELAC. Na prvním z plánovaných pracovních jednání se ministři budou zabývat investičním programem Global Gateway, na němž se dohodli vedoucí představitelé EU a CELAC na summitu loni v červenci. Druhý panel bude diskutovat současný stav globální finanční záchranné sítě. V sobotu 16. září budou ministři EU a guvernéři centrálních bank diskutovat o vzájemném působení fiskální politiky a měnové politiky v současné hospodářské situaci a o tom, jak mohou obě strany řešit současné i budoucí priority a výzvy. Delegaci ČR povede ministr financí Zbyněk Stanjura.

Zasedání ministrů zemědělství dne 18. 9. 2023 v Bruselu

Na programu Rady je politická diskuze o zemědělských aspektech směrnice o ochraně půdy. Ministři budou tradičně projednávat zemědělské otázky související s obchodem a prodiskutují dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU. Z oblasti rybolovu dojde jako každý rok k výměně názorů ohledně rybolovných práv na rok 2024 mezi EU a Spojeným královstvím a EU a Norskem. Španělské předsednictví bude informovat o summitu OSN o potravinových systémech, který se uskutečnil 24.–26. 7 v Římě. Na žádost slovinské delegace byl zařazen AOB bod k dopadu povodní na zemědělství a na žádost dánské delegace ES PRES zařadilo AOB bod související se zjednodušením a lepším řízením evropských politik zemědělství a rybářství. Delegaci ČR povede ministr Marek Výborný. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 13. a 15. září 2023

 • Příprava zasedání Rady AGRIFISH (zemědělství a rybolov) dne 18. září 2023 EU – Spojené království a EU - Norsko: každoroční konzultace o rybolovných právech na rok 2024 (výměna názorů)
 • Nařízení o poplatcích a platbách, které se platí Evropské lékové agentuře (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Návrh nařízení o přepravě odpadů (příprava na trialog)
 • Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (informace PRES o výsledku trialogu)
 • Směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (příprava na trialog)
 • Příprava zasedání Rady COMPET (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) dne 25. září 2023: follow-up diskuse z březnové a červnové Evropské rady na téma vnitřního trhu, dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivity v kontextu sdělení ke 30ti letům vnitřního trhu a k dlouhodobé konkurenceschopnosti EU: Role kontroly konkurenceschopnosti (competitiveness checks) při tvorbě legislativních návrhů (politická diskuze)

Coreper II dne 15. září 2023

 • Neformální setkání hlav států a předsedů vlád dne 6. října 2023 v Granadě (výměna názorů)
 • Zasedání Rady GAC (obecné záležitosti) dne 19. září 2023 (příprava)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Ve dnech od 11. do 14. září se uskuteční plenární zasedání EP ve Štrasburku. Na program pléna EP byly zařazeny následující body (výběr):

Pondělí 11. 9.

 • Rozprava o směrnici o energii z obnovitelných zdrojů (hlasování v úterý)
 • Rozprava o aktu o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (hlasování v úterý)
 • Rozprava o směrnici o látkách znečišťující povrchové a podzemní vody (hlasování v úterý)

Úterý 12. 9.

 • Prohlášení EK - ukrajinský vývoz obilí po vystoupení Ruska z Černomořské obilné iniciativy
 • Prohlášení HR/VP - Nová agenda pro Latinskou Ameriku a Karibik po summitu EU-CELAC

Středa 13. 9.

 • Projev o stavu Unie
 • Hlasování o návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu

Čtvrtek 14. 9.

 • Prohlášení EK - násilí a diskriminace ve světě sportu po mistrovství světa ve fotbale žen
 • Rozprava o zprávě o parlamentarismu, evropském občanství a demokracii (včetně hlasování)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise zasedne v úterý 12. září ve Štrasburku.

Na programu figurují následující body:

 • Balíček úlev pro malé a střední podniky - SME Relief Package (V. Jourová, T. Breton, P. Gentiloni, V. Dombrovskis) 
 • Podnikání v Evropě: Rámec pro zdanění příjmů – BEFIT (P. Gentiloni, V. Dombrovskis)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie