Aktuálně

12. 9. 2022 17:35

37. Týden v EU (12. září – 19. září 2022 )


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zemědělství a rybářství ve dnech 14. až 16. září 2022 v Praze

Neformální zasedání Rady AGRIFISH bude probíhat 3 dny. Plenární zasedání je naplánováno na pátek 16. září. Den před plenárním zasedáním se delegace vydají do energeticky soběstačné farmy HOLE. Tématem neformální Rady je potravinové zabezpečení s důrazem na udržitelnost v zemědělství a potravinářství. V pátek na plenárním zasedání se očekávají diskuze ke 2 tématům: nové genomické techniky a důsledky změn klimatu na celosvětovou a regionální produkci obilí (diskuse ČS o konkrétních politikách a jejich případných dopadech, včetně těch negativních). Účastnit se budou komisaři Wojciechovski a Kyriakides, přizvány byly i UA, MD a GE.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 7. září

CRP I připraví zasedání Rady COMPET ve formátu vnitřní trh a průmysl dne 29. září. Na agendu je zařazena politická diskuse o nově zveřejněném nástroji SMEI na základě podkladového dokumentu z dílny CZ PRES. Nástroj naváže na stávající krizová opatření a doplní je o další opatření s cílem zajistit efektivní koordinaci, spolupráci, výměnu informací a solidaritu mezi institucemi EU. Dále proběhne politická diskuze k návrhu o ekodesignu, který má za cíl učinit většinu fyzických produktů na vnitřním trhu přívětivějšími k životnímu prostředí, energeticky efektivnějšími a připravenými na oběhovost. CZ PRES bude informovat o výsledcích prvního trialogu k návrhu ReFuelEU Aviation (součást FF55).  EK bude informovat o legislativních iniciativách v oblasti energetiky jako follow-up páteční mimořádné Rady pro energetiku a představí také nástroj SMEI. EK by měla také shrnout dopolední projev předsedkyně EK o stavu Unie a představení návazných legislativních iniciativ.

Coreper II dne 7. září

Na jednání CRP II proběhne příprava Rady GAC dne 20. září. Jedná se o první formální Radu GAC za CZ PRES, předsednictví proto v souladu s tradicí stručně představí své priority. Na programu bude dále legislativní programování, které zahrnuje Zprávu o strategickém výhledu 2022 a Prohlášení o záměru; příprava říjnové Evropské rady; každoroční dialog k právnímu státu: horizontální diskuze; vztahy EU-UK a follow-up k výstupům Konference o budoucnosti Evropy. CZ PRES také představí předběžnou agendu říjnové rady ECOFIN, která proběhne 4. října v Luxemburku. 


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Plenární zasedání EP ve dnech 12. – 15. září 2022 ve Štrasburku

 • Poslanci EP se setkají na planárním zasedání EP ve Štrasburku, které se uskuteční ve dnech 12. – 15. 9. Ministr pro evropské záležitosti M. Bek se dne 13. 9. setká se zástupci Konference předsedů výborů EP (CCC), jednání se tematicky zaměří na institucionální otázky. Ministr bude dále reprezentovat CZ PRES při rozpravách na plénu EP. Předsedkyně EP představí dne 14. 9. na plénu EP tradiční každoroční projev o stavu Unie. 

  Poslanci EP se také zúčastní mimořádných schůzí vybraných parlamentních výborů.

  PO 12. 9.

 • společná rozprava na téma opatření v oblasti rybolovu (hlasování ÚT)
 • rozprava na téma Nové lesní strategie EU do roku 2030 (hlasování ÚT)
 • rozprava k nařízení o odlesňování (hlasování ÚT)
 • ÚT 13. 9.

 • rozprava s finskou premiérkou Sanou Marin v rámci cyklu debat „This is Europe“
 • prohlášení Rady a EK na téma důsledky sucha, požárů a dalších extrémních povětrnostních jevů – zvýšení úsilí EU v boji proti změně klimatu
 • prohlášení Rady a EK na téma reakce EU na zvyšování cen energií v EU
 • představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rok 2023
 • rozprava s VP Josepem Borrellem o válce na Ukrajině
 • ST 14. 9.

 • prohlášení předsedkyně EK ke Stavu Unie
 • rozprava na téma existence zřejmého nebezpečí závažného porušení hodnot, na nichž je EU založena, ze strany Maďarska (hlasování ČT)
 • společná rozprava na téma regionální politika (hlasování ČT)
 • ČT 15. 9.

 • rozprava k tématu statut a financování evropských politických stran a nadací (včetně hlasování)
 • rozprava k tématu provádění aktualizované nové průmyslové strategie pro Evropu

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 13. září 2022 ve Štrasburku

Kolegium Komise projedná na úterním zasedání:

• Zákaz výrobků pocházejících z nucené práce (T. Breton/M. Vestager, V. Dombrovskis)

• Nouzový nástroj pro jednotný trh (T. Breton/ M. Vestager)

• Evropský akt o kybernetické odolnosti (T. Breton/ M. Vestager, M. Schinas)

• Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (T. Breton/V. Jourová)

• Legislativní návrhy reagující na vysoké ceny energií 

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Ve středu 14. 9. se uskuteční jednání delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR s delegací Výboru pro záležitosti EU Německého spolkového sněmu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie