Aktuálně

21. 9. 2021 11:52

38. Týden v EU (20. - 27. září 2021)

38. Týden v EU (20. - 27. září 2021) Rada EU


Rada pro obecné záležitosti dne 21. září 2021

Na úvod nadcházející prezenční Rady pro obecné záležitosti slovinské předsednictví představí své priority s důrazem na agendu Rady GAC. Ministři se budou dále na základě anotované agendy věnovat přípravě říjnové Evropské rady. V návaznosti na zveřejnění Zprávy o strategickém výhledu pro rok 2021 a projev předsedkyně Komise o stavu Unie započne debata o legislativní programování. Dalšími tématy jednání budou pandemie covid-19, vztahy EU-UK, a Konference o budoucnosti Evropy. 

Neformální zasedání ministrů dopravy a energetiky ve dnech 22. a 23. září 2021

Dne 22. září dopoledne proběhne neformální jednání ministrů pro energetiku. Tématem jednání budou části balíčku Fit for 55 spadající pod část Rady pro energetiku, tedy revize směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie a revize směrnice o energetické účinnosti. Delegaci povede náměstek ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla. Dne 22. září proběhne společné jednání ministrů dopravy a energetiky, které se bude týkat tématu rozvoje elektromobility a souvisejících výzev v sektorech dopravy a energetiky. Dne 23. září bude následovat samostatné zasedání ministrů dopravy, kteří budou diskutovat o balíčku Fit for 55, a to především o nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Po skončení neformální Rady proběhne také interinstitucionální jednání za účasti EP k revizi nařízení TENT-T a jeho přínosům k rozvoji udržitelné mobility. 

Neformální zasedání ministrů odpovědných za oblast ochrany práv spotřebitelů ve dnech 23. a 24. září 2021 v Brdu

Slovinské předsednictví organizuje ve dnech 23. a 24. září 2021 v Brdo při Kranju ve Slovinsku neformální setkání ministrů odpovědných za oblast ochrany spotřebitele. Hlavní téma setkání, kterému bude na ministerské úrovni věnována pozornost, rovněž za účasti komisaře Didiera Reynderse, je zajištění a prosazení ochrany spotřebitelů v digitální době a oblasti cestovního ruchu. Konkrétně se ministři budou věnovat návrhu nové směrnice o spotřebitelském úvěru (v gesci MF), návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků (v gesci MPO) a ochraně spotřebitele v oblasti cestovního ruchu v kontextu pandemie onemocnění covid-19 (v gesci MMR).

38. Týden v EU (20. - 27. září 2021) Coreper


Coreper I dne 22. a 24. září 2021

CRP I se bude tento týden zabývat přípravou zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) plánované na 28. a 29. září 2021. Na programu je také diskuse o agendě Rady pro zemědělství a rybolov, 11. a 12. října 2021 a Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, 15. října 2021. Dále se bude zabývat přípravou zasedání Rady pro životní prostředí, 6. října 2021, vč. výměny názorů o vybrané legislativě z balíčku opatření „Fit for 55“. Program obsahuje i možný bod – přípravu trialogu ve věci nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Posledním bodem je diskuse o agendě neformální videokonference ministrů pro telekomunikace plánované na 14. října 2021.

Coreper II dne 22. září 2021

CRP II povede orientační diskusi na téma posílení odolnosti EU a reakce na krize. Dále schválí mimořádná opatření k zajištění pokračování rozhodovacího procesu v Radě a bude se zabývat přípravou Rady pro obecné záležitosti, dne 21. září. Na programu je i informační bod o vztazích s EP a příprava Rady EU-USA pro obchod a technologie, v Pittsburghu 29. září 2021. Jako možný bod je na programu Summit EU-Ukrajina v Kyjevě 12. října 2021. CRP bude připravovat také zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci, 5. října 2021 a zabývat se výběrem předsedy ESMA v tajném hlasování.

38. Týden v EU (20. - 27. září 2021) Evropský parlament


V tomto týdnu neprobíhají na půdě EP žádné aktivity. Výbor LIBE bude mít pracovní cestu na Slovensko a do Bulharska, kde bude jednat o svobodě médií. Výbor AFET dále navštíví Dánsko, Grónsko a Island, kde projedná různé aspekty arktické politiky s místními aktéry.

38. Týden v EU (20. - 27. září 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 22. 9.

Komisaři na svém úterním zasedání projednají:

  • Aktualizace preferenčního sazebního režimu mezi EU a rozvojovými zeměmi
  • Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie