Aktuálně

27. 9. 2022 11:33

39. Týden v EU (26. září – 30. září 2022)


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 29. září v Bruselu

Ministři zahájí politickou rozpravu o připravovaném návrhu nástroje pro mimořádné situace na jednotném trhu, který Evropská komise předložila dne 19. září 2022. Dále budou ministři diskutovat o návrhu nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků, který Evropská komise předložila v březnu 2022.

Mimořádné zasedání Rady pro dopravu, telekomu-nikace a energetiku dne 30. září v Bruselu

Ministři energetiky zemí EU budou usilovat o dosažení politické dohody ohledně návrhu nařízení Rady o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké ceny energie.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Schůze parlamentních výborů

V tomto týdnu se uskuteční jednání parlamentních výborů. Politické frakce EP se setkají k přípravě plenárního zasedání EP, které proběhne dne 3. – 6. 10. ve Štrasburku.

Výbor pro životní prostředí – ENVI (26. 9.)

-       výměna názorů s Janezem Lenarčičem, eurokomisařem pro krizový management, na téma posílení mechanismu civilní ochrany Unie

Hospodářský a měnový výbor - ECON (26.9.)

-          měnový dialog s prezidentkou ECB Christine Lagardeovou

-          strukturovaný dialog s komisařem pro hospodářství Paolem Gentilonim o daních

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů EU včetně dezinformací – ING2 (29. 9.)

-          slyšení na téma „Ruské dezinformace a propaganda týkající se Ukrajiny ve světle ruské útočné války a jejího dopadu na demokratické procesy v Evropské unii“

-          výměna názorů s tchajwanskou ministryní pro digitalizaci Audrey Tang o tchajwanské odpovědi na čínské vměšování

Podvýbor pro bezpečnost a obranu - SEDE (26. 9.)

výměna názorů s náměstkem pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO ČR Janem Jirešem o českých prioritách v oblasti bezpečnosti a obrany EU

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 28. září 2022

Kolegium na svém středečním zasedání projedná:

  • Přizpůsobení pravidel odpovědnosti
    • Směrnice o odpovědnosti za škody způsobené umělou inteligencí (V. Jourová/ D. Reynders)
    • Revize směrnice o odpovědnosti za výrobek (V. Jourová/ T. Breton)
  • Provádění sociálního pilíře
    • Doporučení o minimálním příjmu (N. Schmit/ V. Dombrovskis)
    • Ochrana pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (N. Schmit/ V. Dombrovskis)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie