Aktuálně

23. 1. 2023 15:55

4. Týden v EU (23. ledna – 30. ledna 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci 23. ledna 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou opět diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině. Diskuse se bude věnovat široké škále témat, jako je winterizace, energetika, finanční pomoc, odpovědnost za zločiny, sankce, potravinové zabezpečení nebo globální outreach. Mělo by dojít též ke schválení 7. tranše podpory z Evropského mírového nástroje a další finanční podpory vojenské asistenční mise EUMAM zaměřené na výcvik. Dalším samostatným bodem na agendě bude situace v Sahelu a pobřežních zemích západní Afriky. V rámci aktuálních otázek je v plánu probrat témata Černé Hory, Íránu, Náhorního Karabachu, Afghánistánu, Venezuely a Etiopie. Rada FAC by měla mimo jiné schválit ustavení nové civilní mise společné obranné a bezpečnostní politiky EU v Arménii v kontextu Náhorního Karabachu, navazující na monitorovací misi z loňského podzimu. Na okraj jednání proběhne snídaně s generálním ředitelem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a neformální oběd s palestinským premiérem. 

Neformální zasedání ministrů vnitra  a spravedlnosti ve dnech 26. - 27. ledna 2023 ve Stockholmu

Ve dnech 26. a 27. ledna  proběhne neformální jednání  ministrů vnitra a spravedlnosti pod švédským předsednictvím. První den programu je věnován oblasti vnitřních věcí. Minstři vnitra v rámci dopoledního bloku projednají možnosti efektivní spolupráce se třetími zeměmi v oblasti návratů. Během oběda budou hledat nejvhodnější nástroje, jak spolupráci se třetími zeměmi upevnit a prohloubit. Odpolední blok je věnován ruské agresi na Ukrajině a boji proti organizovanému zločinu v digitální éře. Na programu části spravedlnost je diskuze o boji proti organizované kriminalitě. Tématem obědové diskuze bude stíhání nejzávažnějších mezinárodních trestných činů na Ukrajině.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 30. ledna 2023 v Bruselu

Na programu je diskuze k situaci na zemědělských trzích a k příležitostem v biohospodářství na venkově. Dále je zařazen bod aob ke směrnici o průmyslových emisích. Dalším bodem bude informace PT delegace k revizi předpisů týkajících se přepravy zvířat. SI požádalo o zařazení bodu k označování smíšeného medu a o revizi příslušné směrnice. EL požádalo o zařazení bodu k dopadům energetické krize na zemědělce v EU.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 25. ledna 2023

CRP I provede analýzu finálního kompromisního textu v případě nařízení o strojních výrobcích. Na okraj jednání proběhne neformální oběd velvyslanců CRP I k 20 rokům Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Coreper II dne 25. ledna 2023

Na programu CRP II bude podán follow-up ze zasedání Rady pro zahraniční věci dne 23. ledna v Bruselu, proběhne představení agendy zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 14. února 2023 v Bruselu a příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 6. února 2023 v Bruselu. Dále bude SE PRES informovat o pracovních metodách IPCR, proběhne debriefing o vztazích s Evropským parlamentem a proběhne výměna názorů ohledně aktuálního vývoje ruské agrese proti Ukrajině a vnější dimenze migrace (MOCADEM). Aktuální stav bude zhodnocen v případě návrhů na zavedení odpovědnosti za mezinárodní zločiny spáchané na Ukrajině a použití zmrazeného majetku na podporu rekonstrukce Ukrajiny. V neposlední řadě provede CRP II analýzu finálního kompromisního textu návrhů k e-důkazům. Na okraj jednání proběhne neformální snídaně velvyslanců CRP II s prezidentem EIB Wernerem Hoyerem.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 23. do 26. ledna proběhnou schůze výborů EP. Ve čtvrtek 26. ledna se dále uskuteční miniplenární zasedání pléna EP v Bruselu.

Na programu miniplenárního zasedání figurují následující body:

  • Mezinárodní den památky obětí holocaustu – projev prezidenta státu Izrael

Přehled programu vybraných schůzí výborů EP:

Ministři švédské vlády zahájí prezentace programu a priorit SE PRES v gesčně příslušných výborech EP (ENVI, ECON, EMPL, AFET, PECH, IMCO, ITRE, INTA, FEMM, REGI, DEVE, AFCO, SEDE).

INTA (23.1.)

  • Výměna názorů s komisařem pro obchod V. Dombrovskisem na téma - obchodní politika EU přispívající ke správným řešením v nejistém světě

ECON (23. - 24.1.)

  • Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik 2023 - projednání návrhu zprávy

IMCO (23. - 24.1.)

  • Transparentnost a cílení politické reklamy – přijetí návrhu zprávy

LIBE (25. 1.)

  • Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – hlasování o návrhu zprávy

ENVI/AGRI/PETI (24. 1.)

  • Evropská občanská iniciativa - „Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“ – veřejné slyšení.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise ve středu 25. ledna v Bruselu 

Na programu kolegia EK figurují následující akty:

Sdělení o posílení sociálního dialogu v Evropské unii a doporučení Rady na podporu sociálního dialogu na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie