Aktuálně

3. 2. 2020 23:30

4. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(27. leden až 2. únor 2020)

Milí čtenáři,

Evropská unie vstoupila do nového pracovního týdne o jeden členský stát chudší. V pátek 31. ledna úderem půlnoci Velká Británie opustila EU a začalo tak zvané přechodné období. Až do jeho konce, tedy do konce letošního roku, se nicméně budou ve Velké Británii uplatňovat dosavadní pravidla a unijní právní řád, pro české občany a podniky se tak nic nemění. Přechodné období má primárně sloužit ke sjednání dohody o budoucím vztahu mezi EU a Velkou Británií. Časový limit (11 měsíců včetně ratifikace) je však pro sjednání komplexní dohody o budoucích vztazích zcela nedostatečný. Původní koncept přechodného období počítal s obdobím dvou let, a i tento časový horizont byl považován za příliš krátký. Nezbývá nám tedy než doufat v intenzivní a hlavně konstruktivní jednání především v prioritních oblastech. Vyjednávací mandát EU, který by Rada pro obecné záležitosti měla schválit na svém únorovém zasedání, byl Michelem Barnierem představen včera.

V sobotu se v portugalském městě Beja sešlo celkem 17 členských států EU na summitu Přátel koheze, který hostil premiér António Costa. Podobně jako na pražském summitu, který se konal na začátku listopadu, tyto státy potvrdily, že pevně stojí za politikou soudržnosti, která hraje významnou roli v posílení vnitřního trhu a ekonomické prosperity všech. Shodly se dále, že financování politiky soudržnosti pro období 2021–2027 by mělo zůstat na úrovni víceletého finančního rámce 2014–2020.

Dnešní dopoledne jsem měla možnost strávit v Evropském domě při příležitosti představení priorit chorvatského předsednictví v Radě EU. Těší mne důraz, který Chorvatsko ve svém programu klade na rozšíření EU a také na dokončení vnitřního trhu. To jsou témata, která patří k tradičním prioritám evropské politiky české vlády. Zároveň se však Chorvatsko ujalo předsednictví v nelehké době a bude se muset vypořádat s již zmíněným jednáním s Velkou Británií o budoucím vztahu s EU nebo intenzivním jednáním o víceletém finančním rámci.

To se momentálně nachází v klíčové fázi, na 20. února bylo dokonce svoláno mimořádné zasedání Evropské rady. Předseda Evropské rady Charles Michel se před ním bilaterálně setkává s předsedy vlád všech členských států. Tento čtvrtek je na řadě Česká republika. Naší dlouhodobou prioritou je vyvážený kompromis, který podpoří klíčové politiky EU. Zásadní je samozřejmě kohezní politika. Pokles alokace pro ČR je poměrně radikální, proto je pro nás prioritou tzv. záchranná síť pro národní alokace.

V pátek se uskuteční první letošní kulatý stůl Národního konventu o EU, tentokrát na velmi zajímavé téma Kosmické aktivity EU z pohledu ČR. Diskutovat budeme o prioritních oblastech ČR v rámci Kosmického programu EU 2021 – 2027 nebo o rozvoji a podpoře Agentury pro kosmický program EU.

.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (3. až 9. únor 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie