Aktuálně

1. 10. 2021 16:42

40. Týden v EU (4. - 11. října 2021)

40. Týden v EU (4. -11. října 2021) Rada EU


Zasedání Euroskupiny dne 4. října 2021 a Rady pro hospodářské a finanční věci dne 5. října 2021 V Lucemburku.

Euroskupina v klasickém formátu projedná makroekonomický vývoj v eurozóně, včetně inflace a cen energií. Ministři se budou rovněž zabývat prováděním priorit eurozóny v kontextu národních plánů obnovy a odolnosti. Ministři eurozóny zasednou tentokrát i ve formátu bankovní unie (pozn. rozšíření řádného formátu o HR a BG) aby projednali aktuální stav bankovní unie.

Na jednání Rady ECOFIN budou ministři mít v rámci legislativních bodů politickou debatu k návrhu novely úpravy obezřetnostních pravidel v pojišťovnictví (Solvency II). Dále budou informováni o aktuálním stavu vyjednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb. Nelegislativní body se budou věnovat tématu oživení ekonomiky (provádění Nástroje pro oživení a odolnost - RRF, provádění nástroje na podporu zaměstnanosti - SURE a zkušenostem z evropského semestru). V mezinárodním bloku by měli ministři přijmout materiály pro společnou pozici EU pro jednání G20 a MMF. Dále by měli schválit Závěry k financování boje proti klimatické změně s výhledem na konferenci COP26 v Glasgow. Ministři by měli také přijmout návrh opravného rozpočtu (DAB5) ve výši 149,6 mil. EUR za účelem financování humanitární podpory uprchlíkům v Turecku.

Neformální jednání Evropské rady a summit EU – západní Balkán (Brdo, 5.–6. října 2021)

Ve dnech 5. a 6. října 2021 se v Brdu uskuteční neformální jednání hlav států a předsedů vlád EU a summit EU – západní Balkán. Večerní diskuse 5. října o globální roli EU se bude kromě vztahů EU-Čína a transatlantických vztahů zabývat také Afghánistánem a spoluprací s NATO. Summit EU – západní Balkán začne dopoledním jednáním s relevantními institucemi působícími v regionu (EBRD, EIB atd.) a odpoledne umožní diskusi ve formátu 27+6. Výstupem summitu by mělo být společné prohlášení. 

Zasedání Rady pro životní prostředí dne 6. října  

Na zasedání se bude projednávat balíček Fit for 55, kde je také zahrnutá i revize stávajícího ETS a redukce produkce skleníkových plynů v rámci LULUCF. Dále se projedná vytvoření Social Climate Fund a společné EU stanovisko pro nadcházející COP26. ČR se zúčastní rozpravy ohledně nové EU strategie pro lesnictví do roku 2030, která byla zveřejněna bez připomínkování jednotlivých ČS.

Zasedání Rady pro justici a vnitro ve dnech 7.–8. října v Lucemburku

Nejprve proběhne dne 7. 10. odpoledne setkání ministrů spravedlnosti, kteří mají na programu přijetí Závěrů Rady ke Strategii EK k právům dítěte, diskuzi k tématu vyšetřovací vazby a jejich podmínek v EU a pravidelnou informaci o činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, který zahájil svou činnost od 1.6. 2021. 

Druhý den jednání bude ve znamení migrace. Delegace budou jednat o výzvách, které by prověřování a detence občanů třetích zemí na vnějších hranicích přinesly, o stavu implementace interoperability systémů, o vnějších aspektech migrace, včetně stavu akčních plánů pro třetí země. Na programu jednání budou i témata týkající se Afghánistánu (follow-up) a digitální dimenze vyšetřování sexuálního obtěžování dětí.  CZ v rámci bodu „různé“ vystoupí, aby informovalo o aktivitách Salcburského fóra. 

Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 11.–12. října

Na Radě AGRIFISH bude hlavním tématem nová strategie EU pro lesnictví do roku 2030, která nebyla koordinována s ČS. ČR má již několik připomínek, které předloží na zasedání. Zároveň se bude probírat populace ryb sdílených s UK pro rok 2022 společně s rybolovnými právy v Baltském moři také pro rok 2022. Proběhne taky konzultace o rybolovu do roku 2022 mezi EU a Norskem a pozice EU pro plánované výroční zasedání Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantském oceánu (ICCAT). Itálie bude rovněž informovat o jednání ministrů zemědělství skupiny G20 ze září a Belgie bude informovat o situaci s vepřovým masem. 

40. Týden v EU (4. -11. října 2021) Coreper 


Coreper I dne 8. října 2021

Coreper I by měl schválit mandát pro druhý politický trialog k návrhu rozhodnutí o 8. Akčním programu pro životní prostředí, který je plánován na 14. 10. Coreper I se bude tento týden zabývat obsahovou přípravou Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která zasedne 15. Října. V tomto kontextu, Coreper I připraví politickou diskuzi ministrů práce a sociálních věcí se zaměřením na budoucnost evropského semestru se silnou rolí Evropského pilíře sociálních práv (EPSP). Na základě rozeslaného podkladového dokumentu bude připravená politické debata na téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu diskusí o budoucnosti práce. V rámci příprav zasedání Rady EPSCO, Coreper I  projedná návrh závěrů Rady ke zvláštní zprávě EÚD ke začleňování hlediska rovnosti žena mužů do rozpočtu EU. Coreper bude informován o výsledcích prvního a zároveň pravděpodobně i posledního trialogu k evropskému partnerství v oblasti metrologie, který proběhl 28. 9. Dále se od Coreperu očekává i souhlas s dohodou dosaženou na tomto trialogu. EK bude prezentovat Sdělení k misím vydané 29. 9. Tímto Sdělením zahájila EK formálně pět nových misí, které jsou novým a inovativním nástrojem představu nový způsob spolupráce v rámci programu Horizon Europe. Jedná se o závazky, které mají řešit některé z největších výzev, před nimiž v současnosti EU stojí: boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochrana oceánů, moří a vod, život v zelenějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin.

40. Týden v EU (4. - 11. října 2021) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 4.–7. 10.

Na programu je plenární zasedání ve Štrasburku. Poslanci EP se mohou schůzí i hlasování i nadále účastnit také distančně. Mezi hlavní body agendy plenárního zasedání patří:

 • Rozprava o umělé inteligenci v trestním právu a jejím využívání policií a soudními orgány v trestních věcech (debata PO 4. 10., hlasování ÚT 5. 10.)
 • Rozprava o problematice růstu cen energií s důrazem na nezbytná opatření v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a na potřebu bojovat s energetickou chudobou (ST 6. 10.)
 • Rozprava o budoucnosti transatlantických vztahů EU a USA s důrazem na potřebu větší autonomie EU a o situaci v Bělorusku rok po protestech a jejich násilném potlačení (ÚT 5. 10.)
 • Rozprava s komisaři Dombrovskisem a Gentilonim o aktuálním stavu dosud neschválených národních plánů obnovy PL a HU (ST 6. 10.)
 • Rozprava o fungování Agentury Evropské unie pro azyl (ČT 7. 10)

40. Týden v EU (4. - 11. října 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 5. 10.

Komisaři na svém zasedání projednají:

 • Sdělení EK: Ceny energie a energetické náklady
 • Strategie boje proti antisemitismu a rozvoje života židů v EU

40. Týden v EU (4. -11. října 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 11. 10. 2021

Na programu je pět bodů ke schválení:

 • Zprávy o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU v oblasti vysílání zaměstnanců české státní správy do institucí EU za období 2020 - 2021 a Revidovaná Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu NEPT do institucí EU (ÚV)
 • Rámcová pozice k návrhu směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (MF)
 • Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025 (MPO)
 • Rámcové pozice k legislativním návrhům balíčku Fit for 55 (MPO)
 • Rámcové pozice k legislativním návrhům balíčku Fit for 55 (MŽP)

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie