Aktuálně

11. 10. 2021 14:44

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021)

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021) Rada EU


Neformální zasedání ministrů zdravotnictví ve dnech 11. až 12. října 2021 v Brdu

Ministři se budou na jednání primárně soustředit na téma odolné, soudržné a silné Evropské zdravotní unie. Ta v sobě zahrnuje potřebu společných řešení ke zlepšení přístupnosti a dostupnosti léčivých přípravků, připravenosti a odpovědi na přeshraniční zdravotní krize stejně jako společnou práci a investice do zdraví podporující implementaci inovativních řešení pro posílení zdravotních systémů. Posledním tématem diskuze budou aktuální výzvy s vakcinací proti covid-19. 

Neformální videokonference ministrů pro telekomunikace 14. října 2021

Dne 14. října se uskuteční neformální videokonference ministrů pro telekomunikace, kteří budou diskutovat především o návrhu nařízení o umělé inteligenci. Konkrétně se debata zaměří na zvolený regulatorní přístup a možné výzvy v souvislosti s implementací navrhovaných pravidel. 

Zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele dne 15. října 2021

Dne 15. října proběhne v Lucemburku zasedání Rady EPSCO - část zdraví a sociální politika. Rada projedná soubor dokumentů k evropskému semestru týkajících se pokroku směrem k dosažení cílů zaměstnanosti strategie Evropa 2020 a trendů v sociální oblasti včetně dopadů pandemie COVID-19. Rada dále projedná návrh rozhodnutí o hlavních směrech politiky zaměstnanosti na rok 2021, diskutovat bude o evropském pilíři sociálních práv a bezpečnosti práce. Rada bude také schvalovat závěry o začleňování hlediska rovnosti mužů a žen do rozpočtu EU.

Zasedání Rady ministrů zahraničních věcí 18. října 2021 v Lucemburku

Ministry zahraničních věcí čeká v Lucemburku celodenní jednání. Nejprve budou diskutovat o Východním partnerství. Tato výměna názorů by měla přispět k přípravě říjnové Evropské rady, listopadové ministeriády a především summitu Východního partnerství, který proběhne na okraji prosincové Evropské rady. Dalším diskuzním bodem bude spolupráce se zeměmi Perského zálivu v kontextu přípravy Společného sdělení, které se očekává na jaře příštího roku. Tématem pracovního oběda bude Etiopie s důrazem na vývoj v oblasti a další kroky, které bude činit EU. Posledním diskuzním bodem by měla být Nikaragua, kdy budou ministři debatovat o tom, jak jednat s režimem po volbách a jak podporovat demokratickou opozici.

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021) Coreper


Coreper I dne 13. října 2021

Na Coreperu I tento týden EK představí sdělení Komise o cenách energií.

Coreper II  dne 13. října

Na Coreperu II proběhne neformální konference ministrů zahraničních věcí, a pravděpodobně výměna názorů před nadcházejícím Summitem EU-Ukrajina. Uskuteční se i přípravný setkání pro Radu pro všeobecné záležitosti, kde proběhne výměna názorů ohledně příprav pro nadcházející Evropskou radu, Konferenci o budoucnosti Evropy a proběhne také každoroční rozprava o právním státu na horizontální úrovni. Proběhne rovněž debriefing o vztazích s Evropským parlamentem a Summitem EU-Západní Balkán, který se konal minulý týden ve středu. Začnou se i přípravy na setkání Rady pro vnější záležitosti. Uskuteční se i diskuze o vnějších aspektech migrace, konkrétněji o financování a akčních plánech, který bude doprovázen follow-upem ze setkání ministrů na Radě pro Spravedlnost a vnitřní záležitosti a Radou ECOFIN. V pátek 15. 10. proběhne koordinace pro Summit Východního partnerství a projedná se agenda pro nadcházející Radu pro vnější záležitosti a Radu pro hospodářské a finanční záležitosti. Coreper II začne s přípravami pro neformální videokonferenci na úrovni ministrů hospodářství a financí a přípravou agendy pro nadcházející Rady pro hospodářské a finanční záležitosti 9. a 12. listopadu. V pátek se pravděpodobně uskuteční i debriefing o summitě EU-Ukrajina. 

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021) Evropský parlament


Výborový a frakční týden 11.–15. října

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů a politických skupin, které se budou připravovat na nadcházející plenární zasedání EP ve dnech 18.–21. října.

Přehled agendy vybraných výborů:

LIBE (11. 10., 14. 10.): hlasování o legislativním návrhu na lepší ochranu kritické infrastruktury EU pro základní služby jako je energetika, doprava a pitná voda (pondělí), v rámci společného zasedání výborů LIBE a JURI proběhne hlasování o zprávě týkající se opatření k posílení svobody sdělovacích prostředků a pluralismu v EU s důrazem na omezení soudních sporů určených k umlčení novinářů, nevládních organizací a občanské společnosti (čtvrtek)

CULT (11. 10.): hlasování o zprávě k Evropskému prostoru vzdělávání a výměna názoru o Světové antidopingové agentuře

AIDA (11. 10.): na společném zasedání výborů AIDA a TRAN se uskuteční rozprava týkající se dlouhodobých dopadů umělé inteligence na způsoby dopravy a mobilitu

EMPL (11. 10.): výměna názorů o statutu evropských přeshraničních sdružení a neziskových organizací

ENVI (12. 10.): hlasování o zprávě k evropské farmaceutické strategii či ke strategii udržitelné a inteligentní mobility, před listopadovou konferencí COP26 budou poslanci rovněž hlasovat o přijetí návrhu usnesení výboru ENVI k postoji EU s předpokládaným důrazem na ambicióznější cíle snížení emisí do roku 2030

ITRE (14. 10.): hlasování o návrhu na prodloužení současných pravidel roamingu EU, jejichž platnost skončí v roce 2022, prezentace Komise o opatřeních k řešení zvyšování cen energií a výměna názoru ohledně posouzení dopadů revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o obnovitelných zdrojích

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 13. 10.

Komisaři na svém středečním zasedání projednají:

 • Sdělení Komise k cenám energie
 • Společné sdělení k Arktidě

41. Týden v EU (11. - 18. října 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 18. 10. 2021

Na programu je jeden bod ke schválení:

 • Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října v Bruselu (ÚV)


PT RHSD pro EU


Jednání PT RHSD pro EU dne 14. 10. 2021

I/ K projednání

 • Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října 2021 v Bruselu

II/ Pro informaci

 • Průběh a výsledky neformálního zasedání Evropské rady dne 5. října a summitu EU a zemí západního Balkánu dne 6. října 2021 v Brdu
 • Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025
 • Aktuální dění v otázce implementace výstupové dohody a dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a UK
 • Národní konvent o EU
 • Příprava České republiky na předsednictví v Radě EU
 • Informace o přípravě Zprávy o realizaci Národního programu reforem ČR 2021
 • Informace o průběhu a výsledcích zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum) ve dnech 28. a 29. září 2021 v Bruselu

III/ Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie