Aktuálně

18. 10. 2021 16:14

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021)

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Rada EU


Zasedání Rady ministrů zahraničních věcí 18. října 2021 v Lucemburku

Ministry zahraničních věcí čeká v Lucemburku celodenní jednání. Nejprve budou diskutovat o Východním partnerství. Tato výměna názorů by měla přispět k přípravě říjnové Evropské rady, listopadové ministeriády a především summitu Východního partnerství, který proběhne na okraji prosincové Evropské rady. Dalším diskuzním bodem bude spolupráce se zeměmi Perského zálivu v kontextu přípravy Společného sdělení, které se očekává na jaře příštího roku. Během pracovního oběda se budou diskutovat dvě témata. Prvním bude Etiopie s důrazem na vývoj v oblasti a další kroky, které bude činit EU. Druhým obědovým tématem bude Nikaragua, kdy budou ministři debatovat o tom, jak jednat s režimem po volbách a jak podporovat demokratickou opozici.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti 19. října 2021 v Lucemburku

Hlavním tématem nadcházející Rady pro obecné záležitosti bude příprava říjnové Evropské rady. Ministři se budou dále věnovat průběhu Konference o budoucnosti Evropy a, v návaznosti na vydání druhé výroční zprávy o právním státu, povedou také horizontální diskuzi o aktuálních trendech v oblasti rule of law napříč členskými státy. Delegaci ČR povede státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Zasedání Evropské rady 21. - 22. října 2021 v Bruselu

Ve dnech 21. a 22. října 2021 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Evropské rady. Lídři se budou věnovat šesti tematickým okruhům, přičemž první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covidu-19 s důrazem na očkování, volný pohyb osob v EU i ve vztahu k třetím zemím a připravenost EU na krize. ER dále posoudí pokrok v digitální agendě, včetně tzv. Digitálního kompasu 2030 a kybernetické bezpečnosti. Lídři se zaměří na řešení rychle rostoucích cen energií, mj. na základě sdělení Komise z 13. října. V návaznosti na závěry ER z června se lídři vrátí i k vnější dimenzi migrace a podpoří implementaci připravovaných akčních plánů se třetími zeměmi s cílem usnadnit navracení nelegálních migrantů do zemí původu. ER rovněž povede ve světle snah o snížení závislostí Unie v kritických sektorech strategickou diskusi o obchodní politice EU. ER se v bodě vnější vztahy připraví na listopadový summit s Asií (ASEM) a prosincový summit Východního partnerství. ER zhodnotí také přípravy na zasedání COP 26 o změně klimatu v Glasgow a COP 15 o biologické rozmanitosti v Kunmingu.

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Coreper


Coreper I dne 20. října 2021

Na zasedání Coreperu I bude slovinské předsednictví debriefovat výsledky z trialogů o 8. Akčním plánu pro životní prostředí, revizi regulace TEN-E a regulacích doplňujících stávající regulace v oblasti kontroly rybolovu. Uskuteční se přípravné zasedání pro nadcházející mimořádnou Radu pro dopravu, telekomunikace a energetiku (26. 10.) a proběhne i výměna názorů ohledně rostoucích cen energií a možných řešení na národní úrovni. Z oblasti dopravy se v neposlední řade uskuteční příprava na trialog pro směrnici regulující užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží.

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 18. – 22. 10.

Na programu je plenární zasedání ve Štrasburku. Poslanci EP se mohou schůzí i hlasování i nadále účastnit také distančně. Mezi hlavní body agendy plenárního zasedání patří:

 • Rozprava s polským PV Tadeuszem Morawieckým a s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou o nedávném rozhodnutí polského ústavního soudu o nadřazenosti polského práva nad právem EU (ÚT 19. 10.)
 • Rozprava a hlasování o nutnosti přijetí dalších klimatických opatření v EU v souvislosti s nadcházející konferenci COP 26 (Rozprava ST 20. 10., hlasování ČT 21. 10.)
 • Rozprava a hlasování o strategii EU „Farm to Fork“ (Rozprava PO 18. 10., hlasování ÚT 19. 10.)

 42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 19. 10

Komisaři na svém středečním zasedání projednají:

 • Sdělení EK: Ekonomika EU po pandemii Covid-19: důsledky pro hospodářskou správu
 • Balíček týkající se rozšíření EU
 • Pracovní program EK pro rok 2022
   

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 20. 10

Senátoři se na své schůzi budou zabývat informací vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 21. – 22. října 2021 a výroční zprávou EK za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty.
 

42. Týden v EU (18. - 25. října 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 18. 10.2021

 • Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. října v Bruselu (ÚV)
 • Zprávy o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU v oblasti vysílání zaměstnanců české státní správy do institucí EU za období 2020 - 2021 a Revidovaná Vodítka pro vysílání, komunikaci a financování vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu National Expert in Professional Training (NEPT) do institucí EU (ÚV)
 • Priority ČR v agendě vnitřního trhu EU 2021-2025 (MPO) 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie