Aktuálně

26. 10. 2021 11:05

43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021)

 43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021) Rada EU


V úterý 26. října 2021 proběhne mimořádné zasedání Rady pro energetiku v Lucemburku.  Jediným tématem jednání jsou vysoké ceny energií. Na formálním obědě se bude hovořit o zásobách zemního plynu v EU.

43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021) Coreper


Coreper I, dne 27. října 2021

Na jednání Coreperu I proběhne příprava neformálního trialogu ohledně Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 851/2004 o zřízení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Poté bude stanovena předběžná agenda Rady pro zemědělství a rybářství dne 15. listopadu 2021. SI PRES bude následně informovat o výsledcích čtyř neformálních trialogů: 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013, 2) Nařízení o evropské správě dat (Akt o správě dat), 3) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění), 4) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o používání vozidel pronajatých bez řidičů pro převoz zboží po silnici.

Coreper II, dne 27. října 2021

Na jednání bude prezentován follow-up ze zasedání ER ve dnech 21. a 22. října 2021 a stejně tak follow-up ze zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) ze dne 19. října. Poté proběhne představení agendy Rady GAC, která se uskuteční dne 18. listopadu. Dalším bodem bude debriefing vztahů s Evropským parlamentem. Poté je na programu výměna názorů nad strategickým kompasem a také nad summitem východního partnerství naplánovaného na 15. prosince do Bruselu. Dále je v plánu orientační debata ohledně summitu EU a Africké unie a poté představení agendy zasedání Rady pro zahraniční věci ve dnech 15. a 16. listopadu a také agendy zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů rozvoje dne 19. listopadu 2021. Další body se budou věnovat přípravě zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu dne 11. listopadu 2021 v Bruselu a také přípravě neformální videokonference ministrů financí dne 28. října 2021 s hlavním bodem, kterým bude výměna názorů ohledně implementace facility na podporu oživení a odolnosti: prováděcí rozhodnutí Rady. Posledním bodem jednání bude příprava zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 9. listopadu 2021. Mimo pevné body jsou v plánu i dva možné body, kterými jsou stav příprav 53. zasedání Rady Evropského hospodářského prostoru a možná revize přílohy I Doporučení Rady 2020/912 ze dne 30. června 2020 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a možném zrušení těchto opatření.

43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021) Evropský parlament


Výborový týden 25. – 29. 10.

Poslanci EP se sejdou v Bruselu v rámci schůzí parlamentních výborů. Mezi hlavní body agendy patří:

 • AFET (25. - 26. 10.) - hlasování o zprávě ke spolupráci v boji proti organizovanému zločinu na západním Balkáně a výměna názorů nad strategií EU pro spolupráci v indicko-tichomořské oblasti či o nedávném politickém vývoji v Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Bělorusku
 • EMPL (25. – 26. 10.): výměna názorů o problematice boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (mimo jiné prostřednictvím systémů minimálního příjmu) či rovnosti pohlaví s ohledem na socioekonomický dopad pandemie covid-19
 • CONT (26. 10.): hlasování o zprávě k dopadu organizovaného zločinu na vlastní zdroje EU a o zneužívání finančních prostředků
 • LIBE (26. 10.): zahájení projednávání reformy azylového systému EU s důrazem na navrhované změny v oblasti migrace a azylového řízení
 • TRAN  (27. 10.): hlasování o zprávě k provádění směrnice o energetické náročnosti budov a rozprava o leteckém a námořním odvětví a EU-ETS s ohledem na aktuální výzvy
 • IMCO (27. - 28. 10.): hlasování o zprávě k přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek a také o zprávě k překážkám volného pohybu zboží, veřejné slyšení na téma dvojí kvalita zboží na jednotném trhu a výměna názoru ohledně aktů DSA a DMA a dalšího prostoru na jejich vylepšení
 • ITRE (28. 10.): hlasování o revizi stávajících pravidel kybernetické bezpečnosti a posílení bezpečnostních ustanovení EU
   

 43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 27. 10.

 • Komisaři na svém středečním zasedání projednají revizi právních předpisů o kapitálových požadavcích (Basel III).
   

43. Týden v EU (25. října – 1. listopadu 2021) Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 26. 10.

Senátoři na úterní schůzi vyslechnou informaci vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. října 2021. Dále se budou zabývat projednáváním návrhu nařízení o evropských zelených dluhopisech a Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie