Aktuálně

1. 11. 2021 15:13

44. Týden v EU (1. – 8. listopadu 2021)

44. Týden v EU (1. – 8. listopadu 2021) Coreper


Coreper I, dne 5. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper I je tento týden schválení závěrů Rady k nové lesnické strategii do roku 2030 v rámci přípravy zasedání Rady AGRIFISH 15. listopadu a také stanovení předběžného programu jednání Rady COMPET ve dnech 25. a 26. 11. Dále budou zástupci informováni o výsledku trialogu k revizi nařízení o Evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a o výsledku trialogu k nařízení o posílené úloze  Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) v krizové připravenosti a řízení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Proběhne také prezentace EK k návrhu rozhodnutí „Program politik pro digitální dekádu“.

Coreper II, dne 5. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper II je příprava zasedání Rady pro obecné záležitosti (koheze) dne 18. 11., představení agendy Rady GAC dne 23. 11, příprava zasedání Rady FAC pro obchod dne 11. 11. a Rady ECOFIN dne 9. listopadu. Dále proběhne follow-up z neformální videokonference ministrů financí dne 28. 10. a jako možné body jsou vedeny schválení přílohy I Doporučení Rady 2020/912 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a možném zrušení těchto opatření a také aktuální stav příprav 53. zasedání Rady Evropského hospodářského prostoru. Na okraj jednání proběhne Smíšený výbor a politická debata o příloze I Doporučení Rady 2020/912.

44. Týden v EU (1. – 8. listopadu 2021) Evropský parlament


Vnější parlamentní činnost 1. – 5. 11.

Tento týden se budou delegace věnovat vnější parlamentní činnosti (tzv. zelený týden). Na programu jsou např. následující body:

  • delegace výboru LIBE navštíví Atény a ostrov Samos, aby zde zhodnotila situaci týkající se migrantů a žadatelů o azyl se zaměřením na zřizování nových víceúčelových přijímacích středisek

  • delegace výboru INTA uskuteční cestu do Washingtonu DC, aby zde projednala globální obchodní výzvy se členy Kongresu, americkým obchodními společnostmi a dalšími relevantními stakeholdery 

44. Týden v EU (1. – 8. listopadu 2021) Evropské výbory PČR


Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR  organizuje v úterý 2. 11. seminář na téma „Scénáře dekarbonizace české ekonomiky do roku 2030 ve světle balíčku Fit for 55“.

Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 3. 11.

Ve středu bude na svém zasedání Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR pokračovat v projednávání jednotlivých návrhů balíčku Fit for 55, včetně sdělení Komise k nové lesní strategii EU a návrhu zřízení Sociálního fondu pro klimatická opatření.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie