Aktuálně

30. 1. 2023 14:05

5. Týden v EU (30. ledna - 6. února 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 30. ledna 2023 v Bruselu

Na Radě AGRIFISH bude tentokrát přítomný náměstek ministra Radek Holomčík. Na programu je diskuze k situaci na zemědělských trzích a k příležitostem v biohospodářství na venkově. Dále je zařazen bod aob ke směrnici o průmyslových emisích. Dalším bodem bude informace PT delegace k revizi předpisů týkajících se přepravy zvířat. SI požádalo o zařazení bodu k označování smíšeného medu a o revizi příslušné směrnice. EL požádalo o zařazení bodu k dopadům energetické krize na zemědělce v EU. PL požádalo o zařazení bodu týkajícího se otázky zvyšujících se zemědělských dovozů z UA do sousedních ČS EU. HU představí bod k možnosti navýšení podpory vázané na produkci na rok 2023. Na závěr bude DE informovat o mezinárodní ministerské konferenci v rámci International Green Week, která se uskutečnila 21. ledna.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 6. února v Bruselu

Na první Radě GAC během SE PRES nejprve předsednictví tradičně představí své priority. Ministři se následně budou věnovat přípravě mimořádné Evropské rady, která se v Bruselu uskuteční ve dnech 9. a 10. února. Na závěr bude Rada informována o aktuálním vývoji vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. ČR bude na jednání zastupovat ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 30. 1. do 3. 2. se uskuteční schůze výborů EP, k jednáním rovněž zasednou politické frakce EP. Ve dnech 1. a 2. 2. proběhne v Bruselu miniplenární zasedání EP.

Program minipléna

Středa 1. 2.

 • Prohlášení Rady a EK  - příprava mimořádného zasedání ER – udržitelná řešení v oblasti azylu a migrace
 • Rozprava o návrhu o transparentnosti a cílení politické reklamy (hlasování 2. 2.)
 • Prohlášení Rady a EK – potřeba revize seznamu EU týkajícího se vysoce rizikových třetích zemí, pokud jde o opatření proti praní peněz a financování terorismu
 • Prohlášení HR/VP J. Borrella o situaci v Afghánistánu

Čtvrtek 2. 2.
 

 • Prohlášení Rady a EK – příprava summitu EU-Ukrajina
 • Hlasování o návrhu na zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

Výběr z programu schůzí výborů EP

TRAN (31.1.)

 • aktuální informace o stavu ratifikačního procesu letecké dohody mezi EU a Katarem - výměna názorů s Komisí

ECON (31. 1.)

 • strukturovaný dialog s M. Vestager, výkonnou místopředsedkyní a komisařkou pro hospodářskou soutěž

Společná schůze AFET+SEDE (31. 1.)

diskuse s vedoucím kanceláře UA prezidenta A. Yermakem a bývalým generálním tajemníkem NATO A. F. Rasmussenem o návrzích na zvýšení vojenské a finanční podpory Ukrajině, tzv. Kyjevský bezpečnostní pakt

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia Evropské komise ve středu 1. února v Bruselu 

Na programu kolegia EK figuruje následující bod:

Příspěvek EK k mimořádnému zasedání ER – 9. a 10. 2. /Von der Leyen/

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022) Evropské výbory PČR


Ve středu 1. 1. zasedne Výbor pro evropské záležitosti PSP.

Na programu výboru figurují následující body:

 • Priority SE PRES -   uvede vv SE v CZ
 • Návrh nařízení o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování
 • Sdělení EK – roční analýza růstu 2023
 • Sdělení EK o posílené politice v oblasti interoperability veřejného sektoru
 • Návrh nařízení, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé EU
 • Návrh nařízení o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí čl. 10 protokolu OSN
 • Návrh nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (EURO 7)
 • Sdělení EK – Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení Rady č. 6/2002 o průmyslových vzorech Společenství
 • Návrh směrnice o právní ochraně průmyslových vzorů
 • Návrh směrnice o kvalitě ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu
 • Návrh směrnice, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
 • Návrh směrnice o čištění městských odpadních vod
 • Návrh nařízení, kterým se mění nařízení o okamžitých úhradách v eurech

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie