Aktuálně

16. 2. 2021 17:01

6. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

8. až 14. února 2021

Milí čtenáři,


hned v úvodu bych se ráda vrátila k uplynulému týdnu, jehož závěr přinesl dvě velmi dobré zprávy. Ve čtvrtek Rada EU přijala nařízení zřizující Nástroj pro obnovu a oživení (RRF), který je hlavním pilířem v rámci nástroje Next Generation EU a z něhož by měla Česká republika na dotacích získat až 180 miliard korun. Podmínkou pro čerpání je předložení Národních plánů obnovy, ve kterých členské státy musí vymezit projekty, reformy a investice do roku 2026. Přípravy českého plánu intenzivně pokračují tak, aby byl včas předložen Komisi a aby splňoval všechny nastavené podmínky.


Druhá dobrá zpráva přišla v pátek z Evropské lékové agentury, která zahájila průběžné hodnocení u další vakcíny proti covid-19. Tentokrát jde o vakcínu označenou CVnCoV, kterou vyvinula německá společnost CureVac.


Zpět k tomuto týdnu, v němž nás kromě několika zasedání Rady EU čeká také summit zemí V4. Ten se uskuteční ve středu 17. února v polském Krakově a kromě premiérů zemí V4 se jej zúčastní předseda Evropské rady Charles Michel. Summit se koná u příležitosti výročí 30 let od zahájení Visegrádské spolupráce, a tak jedním z hlavních bodů programu bude diskuze nad dalším směřováním V4 a prioritními oblastmi spolupráce. Kromě toho se premiéři budou věnovat boji proti pandemii covid-19, migraci, vztahům s Ruskem, východními partnerství či spolupráci v digitální oblasti.


Pokud jde o zasedání Rady EU, tento týden se uskuteční dvě, a sice videokonferenční formou. V úterý budou jednat ministři financí a hospodářství o hospodářském oživení v EU, ročním rozpočtovém procesu, iniciativách EU v rámci globálního oživení po covid-19 nebo o revizi unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.


Jednání ministrů předcházela v pondělí videokonference Euroskupiny, která měla na programu makroekonomický vývoj a vyhlídky vývoje politik v eurozóně, diskuzi o mezinárodní úloze eura nebo otázku solventnosti podnikatelského sektoru.


V pátek se uskuteční videokonference ministrů odpovědných za vzdělávání. Ti se budou věnovat politická diskuzi na téma „Spravedlnost v přístupu, začlenění a úspěch pro všechny ve vzdělávání a odborné přípravě“.
 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie