Aktuálně

2. 3. 2020 23:27

8. Týden v EU dle Mileny Hrdinkové

(24. únor až 1. březen 2020)

Milí čtenáři,

máme před sebou již první březnový týden a ani v něm nebude o události v oblasti evropských záležitostí nouze. Hlavní pozornost přitom bude věnována dvěma klíčovým tématům, a to aktuální situaci týkající se výskytu a šíření koronaviru v Evropě a současnému dění v Turecku a s ním souvisejícímu vývoji v oblasti migrace.

Právě těmto dvěma aktuálně velmi výrazným tématům se bude věnovat také mimořádné jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, které se uskuteční ve středu v Praze. Vedle opatření přijímaných nejen na evropské úrovni v souvislosti s koronavirem a situace v oblasti migrace v návaznosti na situaci v Turecku se premiéři budou věnovat příštímu víceletému finančnímu rámci EU a dalším důležitým evropským otázkám.

V Bruselu a v Záhřebu pokračují tento týden zasedání Rady EU. Ve středu a ve čtvrtek se v Záhřebu uskuteční neformální setkání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany. Na programu mají především mise a operace SBOP, jejich současné priority, výzvy a operační nedostatky. Věnovat se budou také stálé strukturované spolupráci v oblasti obranné spolupráce (PESCO). V Bruselu se ve středu setkají ministři životního prostředí, kde se budou zabývat Zelenou dohodou pro Evropu, dlouhodobou strategií ohledně Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) nebo ekologizací evropského semestru a vyslechne prezentaci Komise k evropským právním předpisům v oblasti klimatu a mechanismu pro spravedlivou transformaci.

Ve čtvrtek a v pátek bude chorvatské předsednictví v Záhřebu hostit neformální zasedání ministrů zahraničních věcí, tzv. Gymnich. Na programu jednání jsou pracovní metody Rady pro zahraniční věci, budoucnost strategických vztahů EU s Tureckem a vztahy EU-Rusko. Na pátek pak bylo v souvislosti s výskytem a šířením koronaviru v Evropě svoláno mimořádné zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve formátu ministrů zdravotnictví. Věnovat se budou aktuální situaci a dalším možným opatřením k zamezení šíření na evropské úrovni.

Se začátkem března se také rozběhlo první kolo jednání mezi vyjednavači zastupujícími EU a Spojené království k nastavení vzájemného budoucího vztahu. Rada pro obecné záležitosti minulý týden schválila zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím, jmenovala Komisi vyjednavačem EU a přijala směrnice pro jednání. Také britská vláda minulý týden představila svůj přístup k jednání.


Více se o údalostech z uplynulého týdne v EU dočtete v našem newsletteru Týden v EU (24. únor  až 1. březen 2020).

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti
Milena Hrdinková, státní tajemnice pro evropské záležitosti

Státní tajemnice pro evropské záležitosti

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie