Aktuálně

23. 4. 2015 19:29

Aktivity české vlády v oblasti migrace

Mimořádný summit Evropské rady, kterého se účastní také předseda vlády Bohuslav Sobotka, řeší současnou migrační krizi ve Středomoří. Dramatická situace posledních týdnů, kdy na jihu Evropy přicházejí o život stovky uprchlíků, si žádá rychlou a účinnou reakci ze strany EU.

Z hlediska vlády je zásadní zaměřit se především na řešení příčin současné kritické situace. Vláda proto podporuje rozhodná opatření v boji proti převaděčským skupinám, včetně těch, která směřují ke stíhání jednotlivých organizátorů. Za druhou zásadní oblast považuje vláda spolupráci se zeměmi původu migrantů a zeměmi tranzitu, včetně stabilizace situace v postižených zemí a zlepšení podmínek v uprchlických táborech. Vláda chce pokračovat v poskytování pomoci a podpory přímo v těchto zemích. Na tuto pomoc kabinet již uvolnil 100 milionů korun.

České republice zároveň není lhostejný tlak, který migrační krize klade na členské státy, které leží na vnější hranici EU. Jsme proto aktivní v rámci společných unijních operací. Jen za minulý rok se ČR zúčastnila 22 společných akcí agentury Frontex a do společných operací poslala zhruba tři desítky expertů, jak ukazuje přiložený dokument.

V reakci na aktuální situaci je Česká republika připravena zvýšit svůj podíl na společných operacích unijních agentur. V první řadě podpoří navýšení finančních prostředků pro operace agentury Frontex. Pro tyto účely by česká vláda mohla uvolnit zhruba 10 milionů korun.

K řešení situace je Česká republika připravena nabídnout jeden ze svých letounů CASA i s posádkou pro účely hlídkování nad mořem a případnou záchranu uprchlíků. Dále může česká strana okamžitě vyslat 60 českých expertů na oblast migrace a azylu, aby se podíleli na společných unijních operacích. Zároveň je vláda připravena poskytnout potřebné technické vybavení – hlídkové vozy, termovize, služby kynologů.

Aktivity ČR v oblasti migrace

Souhrn aktivit
Finanční pomoc vyčleněná na rok 2015
(součet příspěvků v rámci spolupráce se třetími zeměmi a zapojování do společných  aktivit/operací EU)
200 000 000 Kč
Finanční pomoc v roce 2014 85 000 000 Kč
Vyslání lidských zdrojů do společných
projektů EU v roce 2015
60 expertů
Vyslání lidských zdrojů do společných
projektů EU v roce 2014
32 expertů
Další pomoc a aktivity - poskytnutí technického vybavení společných projektů EU – zejména nová nabídka letounu CASA
- bilaterální rozvojová spolupráce
(Moldavsko, Gruzie, Ukrajina), Pražský
proces
- zapojení do vojenských/civilních misí EU (Atalanta, EU CAP Nestor)

1. Spolupráce se třetími zeměmi (zdrojové a tranzitní země migrace)

Česká republika dlouhodobě podporuje přístup, který se zaměřuje především na řešení uprchlických problémů v přímo postižených regionech mimo EU. Takové řešení má pozitivní dopad na tyto země a regiony i na následné migrační tlaky směrem do EU.

Konkrétní solidární opatření:

 • V lednu 2015 zřídila ČR Program Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů. V rámci tohoto Programu se bude Česká republika aktivněji zapojovat do solidárních aktivit na přímou pomoc uprchlíkům, a to včetně společných programů EU. Česká republika uvolní na tento program 100 mil. Kč ročně. V rámci tohoto programu bude podpořeno následující (v roce 2015):
  → Navýšení finančního příspěvku ČR do probíhajícího regionálního Programu rozvoje a ochrany EU (RDPP) v Jordánsku, Libanonu a Iráku – o 5 mil. Kč.
  → Podpora rozvoje uprchlického tábora Zatárí v Jordánsku (s UNHCR) – 45 mil. Kč.
  → Podpora turecké azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč.
  → Podpora Kurdistánu při zvládání uprchlické krize – 20 mil. Kč.
  → Zapojení ČR do regionálního Programu rozvoje a ochrany EU (RDPP) v severní Africe – 10 mil. Kč.
  → Podpora srbské azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč.
 • Posílení programu MEDEVAC – ČR posílila svůj program MEDEVAC – především přítomností českých lékařských týmů v Jordánsku – ty jsou v roce 2015 do Jordánska vysílány každý měsíc – pro rok 2015 rozpočtováno 50 mil. Kč.
 • Přesídlení 15 syrských dětí s rodinami z Jordánska (celkem 70 osob) – v roce 2015 ČR přesídlí 15 syrských rodin z Jordánska s nemocnými/zraněnými dětmi – ty budou v ČR léčeny. Všem bude poskytnut azyl.
 • Další podpora – průběžné poskytování humanitární pomoci vnitřně vysídleným osobám a uprchlíkům (např. Irán, Libanon, Palestina), včetně podpory přijímajících komunit – cca 40 mil. Kč ročně.
 • Další pomoc poskytnutá v roce 2014
  → Příspěvek do Programu rozvoje a ochrany EU (RDPP) v Jordánsku, Libanonu a Iráku – 10 mil. Kč.
  → Podpora bulharské azylové a migrační infrastruktury – 25 mil. Kč.
  → Podpora turecké azylové a migrační infrastruktury – 10 mil. Kč.

2. Zapojování ČR v rámci společných aktivit/operací agentur EU

Zapojení v roce 2014

 • Frontex (Agentura EU pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích): ČR se v roce 2014 zapojila do 22 společných operací agentury Frontex, jak prostřednictvím vyslání expertů, tak zapůjčením technického vybavení. Zapojení probíhalo vyváženě v operacích na vnějších vzdušných hranicích EU, východní pozemní hranici i jižní hranici námořní. Společných operací se v roce 2014 zúčastnilo celkem 22 vyslaných zástupců ČR.
 • EASO (Evropský podpůrný azylový úřad)
  → Zapojení do společných tzv. operačních plánů podpory členských států pod zvýšeným migračním tlakem, vysíláním expertů – v roce 2014 ČR vyslala 3 experty do Bulharska a Řecka. EASO v současné chvíli realizuje tyto operační plány podpory v Řecku, Itálii, Bulharsku a na Kypru.
  → Zapojení i na úrovni působení (secondmentu) národních expertů přímo v úřadu. V roce 2014 působili v agentuře celkem tři experti vyslaní MVČR.
  → Expertní zapojení do aktivit spojených s utvářením a implementací společného evropského školení azylových úředníků.
 • Operace ATALANTA: zapojení 3 vojenských expertů AČR v protipirátské operaci ATALANTA (velitelství operace v UK)
 • Mise EUCAP Nestor: zapojení 1 civilního experta

Plán na rok 2015

 • Nabídka poskytnutí letounu CASA pro společné unijní operace.
 • Celkem bylo nominováno 60 expertů pro zapojení do projektů v oblasti migrace, azylu a ochrany hranic v průběhu roku 2015.
 • Nabídka příspěvku ČR ve výši 10 mil. Kč na operaci ve Středomoří.
 • Frontex: Aktuálně ČR reagovala na výzvu k účasti v operaci Triton (společná námořní operace v centrálním Středomoří) nabídkou policistů s profilem "debriefing a screening expert" – dva policisté působili v této operaci v průběhu ledna a února 2015.
 • EASO: Zapojení ČR do pilotního projektu ke společnému posuzování žádostí o azyl (joint processing) – v roce 2015 ČR přispěla vysláním dvou expertů do tohoto projektu.
 • Delegace EU v Rijádu: Od podzimu 2015 bude na delegaci EU působit bezpečnostní expert z ČR.

3. Spolupráce v oblasti migrace se státy Východního partnerství

 • Pražský proces: Česká republika, jako iniciátor Pražského procesu (nyní pod vedením Polska), dlouhodobě podporuje realizaci projektů budování kapacit v rámci tohoto procesu orientovaného na země východní Evropy. Česká republika se podílí na realizaci projektů, které se zaměřují na země na východ od hranic EU.
 • Bilaterální rozvojová spolupráce
  → pomoc s budováním migračního poradenství a s řešením sociálních dopadů migrace a reintegrace v Moldavsku.
  → Podpora udržitelných zdrojů obživy a zajištění zdravotní a sociální péče pro vnitřně vysídlené v Gruzii.
  → Aktuálně podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené obyvatele na Ukrajině.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie