Aktuálně

30. 8. 2007 13:48

Alexandr Vondra informoval velvyslance ČR o přípravách na předsednictví

Dne 28. srpna 2007 se v Černínském paláci v Praze uskutečnila pravidelná porada všech velvyslanců České republiky. Porady se rovněž zúčastnil místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra a informoval přítomné velvyslance o probíhajících přípravách na výkon předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009 a o prioritách ČR v oblasti evropské politiky.

O organizačních záležitostech předsednictví, jako jsou logistika, komunikační aktivity a koordinace příprav, velvyslance informovala náměstkyně místopředsedy vlády Jana Hendrichová a o obsahové stránce českého předsednictví, tedy o vývoji priorit, mottu předsednictví nebo přípravě programu jednání Rady EU, pohovořil náměstek pro evropské záležitosti Jiří Šedivý.

Porada za účasti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti se konala v rámci několikadenního programu, který je pro české velvyslance každoročně pořádán.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie