Aktuálně

29. 5. 2007 10:13

Alexandr Vondra se setkal se švédskou ministryní pro evropské záležitosti

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se dne 28.5.2007 setkal se švédskou ministryní pro evropské záležitosti Cecilií Malmström. Diskutovali stav příprav České republiky a Švédska na předsednictví v EU v roce 2009. Švédsko bude předsedat EU ve druhé polovině roku.

Hlavním tématem debaty byla společná příprava předsednictví jak po obsahové, tak i po organizační stránce. Obě strany se shodly na některých hlavních tématech obou předsednictví, jako je například rozšiřování EU na Balkán, liberalizace vnitřního trhu, posílení konkurenceschopnosti, rozpočtová reforma a udržitelná energetika. Česká republika bude se Švédskem spolupracovat také na výměně praktických zkušeností přípravy předsednictví.

Výměna názorů mezi zeměmi, které sdílí osmnáctiměsíční program předsednictví, již probíhá na nejvyšší úrovni a je intenzivní. Společné setkání obou zemí s Francií, třetí předsedající zemí, proběhne podle plánu Rady EU v říjnu 2008. Do té doby budou probíhat vzájemné bilaterální konzultace na různých úrovních.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie