Aktuálně

28. 2. 2018 8:56

Analýza nákladů a výnosů u dopravních služeb v sektoru sdílené ekonomiky a na jejím pomezí (tj. sdílené a platformové ekonomiky)

Výzkum byl zpracován pro Úřad vlády ČR přes Technologickou agenturu ČR týmem Vysoké školy podnikání a práva jako pokračování výzkumných potřeb v reakci na výstupy Analýzy sdílené ekonomiky a digitálních platforem, kterou vzala vláda ČR na vědomí v září 2017.

Práce na analýze byly zahájeny 6. září 2017 a její výsledky byly převzaty 20. listopadu 2017. Následně byla 6. prosince 2017 projednána Výborem pro digitální ekonomiku, který koordinuje činnost v rámci Aliance pro Společnost 4.0, a rozeslána členům výboru.

Analýza detailně popsala nástup nového fenoménu alternativní přepravy osob na bázi on-line platforem (též nazývaná jako on-line nebo platformová přeprava), které je alternativou a konkurencí klasickým službám taxi. Z výzkumu vyplývá, že tyto nové modely výrazně snižují ceny i na straně klasický taxi-dispečinků, protože chtějí býtkonkurenceschopné. Na druhé straně nižší ceny on-line platformy promítají do nižších výdělku a horších podmínek svých řidičů, kteří pro ně pracují více jako na přivýdělek, jsou ze zahraničí apod. Hlavním doporučením pro vládu ze strany řešitelského týmu je uvažovat o konvergenci obou směrů dopravy (klasické taxi a on-line platformy) a směřování k jejich úpravám tak, aby na jedná straně byly nastaveny základní parametry nutných podmínek pro plnění dané činnosti z důvodu ochrany spotřebitele ale i řidičů a na druhé straně směřovat k prostupnosti obou služeb. 

V analýze jsou promítnuty postoje a zjištění řešitelského týmu vycházející z jejich zkušeností, provedených odborných analýz, sběru dat a modelování. Samotná analýza ani její závěry nevyjadřují postoj či pozici Úřadu vlády či vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie