Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 9. 2009 9:13

Avízo: Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle se 17.-18.9. zúčastní konference „EU Strategy for the Baltic Sea Region“ ve Stockholmu

Ministři pro evropské záležitosti EU se ve dnech 17.-18. září 2009 sejdou ve švédském Stockholmu, aby v rámci ministerské konference projednali budoucnost „Strategie Evropské unie pro oblast Baltského moře“.

Ministr pro evropské záležitosti ČR Štefan Füle se v rámci kulatého stolu ve druhém bloku konference vyjádří mimo jiné k obecným principům, na nichž je Strategie vystavěna. Dále se zaměří na možnost přenositelnosti těchto principů a zkušeností z praxe na potenciální další makroregionální strategie. Stranou nezůstane ani téma role, kterou mají makroregionální strategie hrát do budoucna.

Konference se dále vedle ministrů a představitelů švédského předsednictví zúčastní i zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské investiční banky.

Přijetí „Strategie EU pro oblast Baltského moře“ je jedním z úkolů švédského předsednictví v Radě EU. Tato strategie by měla přispět k naplnění evropského integračního potenciálu, a zlepšit tak každodenní život občanů. Jejím cílem je přispět k rozvoji spolupráce v tomto makroregionu, který tvoří devět států, z čehož osm je členem EU. Strategie by měla přinést především zlepšení kvality životního prostředí, udržitelný ekonomický rozvoj v oblasti a zvýšit její atraktivitu. Iniciativa může být zároveň i inspirací do budoucna pro ostatní makroregiony jinde v EU.   

V rámci konference se ministr Štefan Füle bilaterálně setká i s Cecilií Malmström, ministryní pro evropské záležitosti Švédska, které v současnosti EU předsedá.

Kontakt:

Tiskové oddělení/Press Section

eu-media@vlada.cz

Tel.:+420 224 002 305

Email:

Kabinet ministra pro evropské záležitosti/Executive Office of the Minister for European Affairs

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie