Aktuálně

17. 4. 2009 16:11

AVÍZO: V Praze se uskuteční setkání Národních lisabonských koordinátorů

České předsednictví bude 22.dubna 2009 ve Valdštejnském paláci hostit zástupce členských států EU zodpovědných za Lisabonskou strategii, tzv. Národních lisabonských koordinátorů.

Program je rozdělen do dvou bloků: dopolední části, jež je určena pouze Národním lisabonským koordinátorům, a které bude předsedat předseda Evropské komise José Manuel Barroso a odpolední části, jež je určeno setkání Národních lisabonských koordinátorů a hospodářských, sociálních a dalších partnerů zapojených do realizace opatření vyplývajících z Lisabonské strategie. Zde mj. vystoupí se svým příspěvkem místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra nebo místopředseda Evropské komise a komisař pro podnikání a průmysl Günter Verheugen. Hlavními tématy bude zejména podoba Lisabonské strategie po roce 2010 a celkové zlepšení implementačního procesu. Pozornost bude rovněž věnována úspěšnosti protikrizových opatření implementovaných v rámci Plánu obnovy.

Setkání Národních lisabonských koordinátorů se konají v pravidelných intervalech od roku 2005, kdy byla na základě zprávy expertní skupiny vedené Wimem Kokem vypracována revize Lisabonské strategie. Od roku 2007 jsou tato setkání pořádána v rámci každého předsednictví v Radě EU, tzn. každých šest měsíců.

Program akce naleznete v příloze.

Zasedání je určeno pouze pro zvané delegáty a účastníky, na odpoledním semináři je však možná účast médií.

Media příležitost:
21.4. se od 12:00hod. uskuteční press briefing na Zastoupení Evropské komise (Jungmannova 24, 110 00 Praha 1).

22.4.2009 proběhne od 12:00hod. fototermín - family photo v Salla Terreně Valdštejnské zahrady. Zájemci se mohou akreditovat u mluvčího Senátu (kostkap@senat.cz). Upozorňujeme redakce na to, že family photo se uskuteční těsně před tiskovou konferencí (ve12:10 hod.) a z logistických důvodů není možné, aby obě akce pokryl jeden fotograf.

22.4.2009 proběhne tisková konference ve Valdštejnském paláci (Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1) od 12:10hod.: prosíme novináře, aby se do pondělí 20.4.2009 akreditovali přes schránku:
Eu-media@vlada.cz

22.4.2009 možná účast novinářů na odpoledním semináři od 14:00 do 16:30hod.: prosíme novináře, aby se do pondělí 20.4.2009 akreditovali přes schránku:
Eu-media@vlada.cz

Tiskové oddělení - Kabinet místopředsedy vlády pro evropské záležitosti
Press Section - Executive Office of the Deputy Prime Minister for European Affairs

+420 224 002 657
eu-media@vlada.cz

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic
Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic

Kontakty :
Program: David Jirotka, Sekce pro evropské záležitosti
tel.: +420 224 002 586, GSM: +420 725 736 273; e-mail: jirotka.david@vlada.cz
Organizace: Pavlína Žáková, Sekce pro evropské záležitosti |2|
tel.: +420 224 002 270, GSM: +420 725 716 475; e-mail: zakova.pavlina@eu2009.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie