Aktuálně

28. 8. 2007 10:33

Češi sbírali zkušenosti z příprav slovinského předsednictví

Ve dnech 22. - 23. srpna 2007 se zástupci Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU v čele s náměstkyní místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Janou Hendrichovou setkali v rámci pracovních konzultací se Státním tajemníkem pro evropské záležitosti Janezem Lenarčičem a s vedoucím Sekretariátu slovinského předsednictví Aljažem Gosnarem, aby diskutovali probíhající přípravy Slovinska na předsednictví Rady EU v 1. polovině roku 2008. Navázali tak na předchozí setkání se slovinskou delegací v Praze. Ve Slovinsku pak obě delegace usedly ke stolu, aby projednaly konkrétní dílčí témata spojená s předsednictvím.

Při konzultacích s pracovníky Sekretariátu získali zástupci Sekce řadu cenných poznatků o organizačních přípravách a navázali individuální kontakty se zaměstnanci zodpovědnými za jednotlivé aspekty organizační, logistické a komunikační přípravy předsednictví Slovinska.

Ředitelé odborů Sekce uskutečnili individuální konzultace dle svého věcného zaměření s jednotlivými pracovníky slovinského Sekretariátu. Diskutovány byly především oblasti zajištění konferenčních služeb (tlumočení, akreditace, doprava delegátů) a související problematika veřejných zakázek a právních stránek, a dále pak oblast komunikace a práce s novináři, včetně způsobu zajištění loga a webové stránky slovinského předsednictví.

Zástupci Sekce rovněž navštívili budovu kongresového centra Brdo, kde se bude konat převážná většina akcí během předsednictví Slovinska v Radě EU.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie