Aktuálně

22. 3. 2023 16:03

Česká republika obdržela první platbu za úspěšné provádění Národního plánu obnovy

Dne 14. března vydala Evropská komise (EK) prováděcí rozhodnutí k výplatě finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) na základě uspokojivě splněných 37 milníků a cílů českého plánu pro oživení a odolnost, tzv. Národního plánu obnovy (NPO). ČR se tak podařilo zcela splnit svůj první balíček milníků a cílů NPO. Byla např.  dokončena modernizace železničních mostů či tunelů, vytvořena platforma pro digitalizaci hospodářství nebo spuštěn nový program podpory výzkumu a vývoje. Tyto prostředky ve výši 928 milionů EUR obdržela ČR dne 22. března 2023 v návaznosti na svou první žádost o platbu grantu z RRF. EK již v září roku 2021 vyplatila ČR 915 milionů EUR v rámci 13% předfinancování.

ČR předložila svou první žádost o platbu dne 25. listopadu 2022. Následně běžela posuzovací lhůta, kdy probíhala mj. technická jednání s EK na pracovní úrovni k posouzení naplnění  milníků a cílů NPO ze strany ČR. To ČR úspěšně doložila. Jak uvedla předsedkyně EK Ursula von der Leyen, ČR by měla dále pokračovat v dobré práci při implementaci NPO.

Implementace plánů pro oživení a odolnost členských států představuje klíčovou složku procesu nejen post-pandemické obnovy Evropy, nýbrž však přispívá i ke zvládnutí dopadů války na Ukrajině, zejména na energetiku EU. Právě v reakci na válku na Ukrajině nastínila EK v březnu 2022 připravovaný plán s cílem snížit závislost na importu fosilních paliv z Ruské federace, který byl následně v květnu detailněji představen jako plán REPowerEU. Cílem plánu REPowerEU je tedy dosáhnout kromě úspor energie v Evropě a podpory produkce čisté energie z obnovitelných zdrojů i diverzifikace dodávek energie za účelem snížit energetickou závislosti EU na importu fosilních paliv zejména právě z Ruska.

Na podporu plánu REPowerEU se ČR podařilo v rámci jejího předsednictví v Radě EU vyjednat změnu nařízení k RRF pro REPowerEU, která umožní členským státům investování dodatečných finančních prostředků při  aktualizaci  svých plánů pro oživení a odolnost v reakci na aktuální výzvy.

Podpora z nástroje RRF však současně má pomoci členským státům EU soustředit se nejen na tyto aktuální výzvy, kterým Evropa čelí, ale pokračovat v plnění svých dlouhodobých prioritních cílů v oblastech zelené či digitální transformace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie