Aktuálně

5. 4. 2016 9:49

Česká republika spolu s dalšími státy vysílá EU signál: Internetová ekonomika je budoucnost růstu

Podpora rozvoje inovativních internetových služeb je jednou z priorit České republiky. Téma poskytování online služeb je také důležitou součástí debaty o jednotném digitálním trhu v EU. Z tohoto důvodu ČR a Velká Británie iniciovaly vznik společného stanoviska celkem jedenácti států k tzv. online platformám. U zrodu myšlenky česko-britské spolupráce stál státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza společně s britskou ministryní pro autorské právo Lucy Neville-Rolfe (Department for Business, Innovation and Skills).

Pojem online platformy, používaný při unijních jednáních, označuje celou škálu různorodých internetových služeb. Řadí se sem zejména vyhledávače, sociální sítě, e-shopy či online platební brány.

Ve společném stanovisku státy vyzdvihují obrovský význam internetového podnikání v současné ekonomice. Rozvoj online platforem stojí v samém jádru digitální ekonomiky. Přináší hospodářský růst, nová pracovní místa a nové služby pro spotřebitele.  Online platformy umožňují uskutečňovat kreativní nápady podnikatelů, jež vedou k většímu výběru pro zákazníky často s úsporou času i peněz.

Skupina zemí, které se ke společnému stanovisku připojily, zároveň zdůrazňuje, že proto, aby mohly tyto nápady vznikat a internetová ekonomika tak dále prosperovat, je nutné přizpůsobit také legislativní prostředí.  Každým dnem vznikají nové internetové služby, tuto dynamiku však nelze účinně postihnout detailní regulací. Aby mohl digitální business vzkvétat, nemůže být svázán těžkopádnou plošnou legislativou.

V Evropské unii se ovšem objevují hlasy, které volají po zavedení specifické regulace alespoň pro velké hráče v digitální ekonomice. Společné stanovisko jedenácti členských států naopak poukazuje na skutečnost, že poskytovatelé online služeb již dnes podléhají existujícímu právnímu rámci, např. v oblasti ochrany osobních údajů, spotřebitelské legislativy či pravidel hospodářské soutěže.  Jak uvádějí státy ve své vizi pro online platformy, pozornost EU by se měla soustředit spíše na efektivní uplatňování a vymáhání stávající platné legislativy, než na vytváření nové. Významnou roli ve fungování online služeb mohou hrát také samoregulační opatření vytvořená podnikatelskou sférou.

Země podepsané pod stanoviskem se obávají také toho, že zavádění nových plošných pravidel pro podnikání v digitálním prostředí v EU by mohlo vést ke snížení konkurenceschopnosti evropských firem, které by se mohly ocitat v nevýhodném postavení vůči svým konkurentům ze třetích zemí. Internetové podnikání je navíc globální svou povahou, internet nezná národní hranice, či hranice mezi EU a dalšími kontinenty.

Společné stanovisko představila 4. dubna na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze britská ministryně baronka Neville-Rolfe spolu s ministrem průmyslu a obchodu Mládkem. Evropská komise chystá zveřejnění analýzy role online platforem v digitální ekonomice v první polovině roku 2016. Analýza bude vycházet z výsledků provedené veřejné konzultace a nastíní další směřování EU v této oblasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie