Aktuálně

28. 7. 2022 13:48

České předsednictví vede vyjednávání o revizi nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost v kontextu plánu REPowerEU

Navzdory pokroku v hospodářské obnově EU po pandemii COVID-19 byla EU v letošním roce postavena před nové výzvy spojené zejména s dopady ruské agrese proti Ukrajině. Jednou z klíčových evropských priorit se stalo omezení závislosti EU na dovozu fosilních paliv z Ruské federace prostřednictvím plánu REPowerEU. Důraz na energetickou bezpečnost se promítl i do priorit předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES).

Dne 8. března 2022 představila Evropská komise (EK) plán REPowerEU. Cílem tohoto plánu je dosáhnout energetických úspor, diverzifikovat dodávky energií do EU a podporovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. Dle plánu by k odstranění závislosti na ruském plynu mělo dojít před rokem 2030. Následně vydala EK 18. května 2022 balíček dokumentů k plánu REPowerEU, jehož součástí byl i návrh na revizi nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF), o němž v současné době probíhá vyjednávání vedené CZ PRES.

Z RRF jsou členským státům poskytovány finanční prostředky za účelem realizace reforem a investic na základě předložení a následném schválení jejich plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plan, RRP). Za účelem možnosti čerpat finanční podporu z RRF tak ČR předložila Evropské komisi svůj RRP, pojmenovaný Národní plán obnovy, který byl schválen Radou EU v září loňského roku.

Cílem revize RRF nařízení je umožnit členským státům financování dalších reforem a investic, přímo přispívajících k cílům REPowerEU. Z toho důvodu mají aktualizované RRP obsahovat nově i samostatnou kapitolu věnovanou opatřením, která přispívají k naplňování cílů plánu REPowerEU.

Současná jednání o revizi RRF nařízení vede CZ PRES na pracovní skupině Finančních radů, spadající pod Radu pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN). Gestorem nařízení o RRF je Úřad vlády – Sekce pro evropské záležitosti (ÚV-SEZ), přičemž příslušná jednání probíhají ve spolupráci ÚV-SEZ se Stálým zastoupením ČR v Bruselu a také s Ministerstvem financí.

V současné době se debaty nad návrhem změny RRF nařízení koncentrují především na projednávání variant zdroje financování a na nalezení vhodného alokačního klíče pro rozdělení dodatečných finančních prostředků mezi jednotlivé členské státy. ČR ze své předsednické pozice aktivně usiluje o co nejnižší možnou administrativní zátěž pro jednotlivé členské státy a co největší míru flexibility čerpání podpory za účelem rychlé realizace opatření REPowerEU. Zároveň však usiluje o dosažení maximální shody mezi jednotlivými členskými státy. Pokud půjde vyjednávání hladce, předpokládá se schválení obecného přístupu Rady k návrhu na jednání Rady ECOFIN v říjnu 2022. Následně bude zahájen trialog, tedy vyjednávání o textu nařízení, kterého se bude vedle EK a CZ PRES (zastupujícího Radu EU) účastnit také Evropský parlament.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie