Aktuálně

8. 2. 2013 19:00

ČR získala v kohezní politice dodatečných 900 milionů eur

Evropská rada na jednání v Bruselu ve dnech 7. a 8. února sjednala rozpočtový rámec EU na období let 2014 až 2020. Po nepřetržitém celonočním jednání se lídři EU shodli na celkové sumě závazků sedmiletého rozpočtu ve výši 960 miliard eur. To je o tři procenta méně než v období 2007 až 2013. Výdaje, které jsou vždy plánované jako nižší než závazky, dosáhnou 908,4 miliard eur.

Společné prostředky EU tak poprvé v historii klesnou oproti minulému rozpočtovému období, což Česká republika i s ohledem na výši vlastních příspěvků do unijního rozpočtu podporovala. ČR díky celkovému snížení rozpočtového rámce EU ušetří v novém období na příspěvcích do společné pokladny asi 1,2 miliardy eur. To je přibližně stejná suma, jakou by mělo každý rok Česko během období 2014-2020 do unijního rozpočtu odvádět.

Česká delegace navíc dosáhla dodatečného navýšení kohezní alokace pro ČR o 900 milionů eur oproti předcházejícímu návrhu. V rámci kohezní politiky tak budou moci české a moravské regiony v příštím rozpočtovém období získat celkem 20,5 miliardy eur (přes 517 miliard korun) v cenách roku 2011. ČR se tak dostala na čtvrté místo z celé sedmadvacítky, co se týče výše prostředků z kohezní politiky na jednoho obyvatele.

Z českého pohledu je také důležité, že se nakonec podařilo dohodnout tzv. uznatelnost daně z přidané hodnoty. Z fondů EU se tak bude proplácet cena včetně DPH. Původní návrh s tím přitom nepočítal. Změna bude pro český rozpočet znamenat kladný rozdíl ve výši 2,8 miliardy eur.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie