Aktuálně

27. 2. 2020 18:28

Evropská komise představila Zprávu o ČR pro rok 2020

Ve středu dne 26. února 2020 Evropská komise (EK) představila své pravidelné každoroční zhodnocení ekonomické a sociální situace v členských státech EU. Vydání samostatných zpráv o jednotlivých zemích (tzv. Country Report) je důležitým momentem evropského semestru - každoročního cyklu koordinace hospodářských politik v EU.

V návaznosti na Zelenou dohodu pro Evropu a na další nedávno publikovaná sdělení EK je letošní Zpráva o ČR výrazněji zaměřena na udržitelný rozvoj. Zpráva o ČR např. nově obsahuje přílohy D a E. Příloha D představuje výchozí pozici EK pro dialog s ČR o nastavení plánů spravedlivé územní transformace, nezbytných pro čerpání podpory pro tzv. uhelné regiony z nového Fondu pro spravedlivou transformaci. Příloha E je statistickým přehledem toho, jak ČR plní Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs).

Obecně Zpráva o ČR pozitivně hodnotí pokračující ekonomický růst a konvergenci k průměru eurozóny. Růst je tažen zejména domácí spotřebou. Investiční aktivita je nad průměrem EU, a to hlavně díky výrobnímu odvětví. Zpráva o ČR letos nově obsahuje text k umělé inteligenci, jelikož si je EK vědoma aktivity vlády ČR v této oblasti.

EK však upozorňuje na významné regionální rozdíly a na výzvy, které ČR (nejen) v souvislosti s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku čekají. Pro budoucí udržitelný ekonomický růst je zásadní podpora a investice do inovací, vzdělávání, dopravy a digitální infrastruktury.

Zpráva o ČR přináší cenný pohled zvenčí a bude využita při přípravě letošního Národního programu reforem a Konvergenčního programu, které vláda projedná v dubnu 2020. V případě zájmu o podobu a obsah zmíněných dokumentů si můžete přečíst loňský Národní program reforem 2019 a Konvergenční program 2019.  Dále si můžete přečíst, jak funguje evropský semestr.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie