Aktuálně

20. 5. 2020 13:58

Evropská komise zveřejnila nový návrh doporučení pro ČR

Evropská komise zveřejnila dne 20. května 2020 návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců – tzv. country specific recommendations (CSR). Jedná se o další etapu v rámci evropského semestru, každoročního cyklu koordinace hospodářských politik členských států Evropské unie. Návrh CSR budou nyní projednávat formace Rady EU a Evropská rada. CSR budou následně schváleny v červenci.

Doporučení sice nejsou bezprostředně právně závazná, mají ovšem sloužit jako vodítka pro provádění hospodářských a sociálních reforem na národní úrovni. Návrh CSR představila Komise po seznámení se s aktuálními plány vlády ČR popsanými v Národním programu reforem ČR 2020.

Letošní doporučení jsou mimořádně zaměřena na hospodářskou obnovu a na opatření reagující na ekonomické a sociální dopady pandemie COVID-19.

Evropská komise České republice navrhuje tři doporučení. První je zaměřené na zmírnění ekonomických důsledků spojených s pandemií COVID-19 a posílení systému zdravotnictví. Z dlouhodobého hlediska a po odeznění krize akcentuje nutnost zajistit udržitelnost dluhu při posílení investic. Druhé doporučení se věnuje politice zaměstnanosti, rozšiřování digitálních dovedností obyvatelstva a celkové přístupnosti k digitálním technologiím včetně digitálního učení.  Třetí doporučení se soustředí především na investice a podporu menších a středních podniků, a to v kontextu dvou velkých strategických a prorůstových priorit Komise, kterými jsou zelený a digitální růst.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie