Důležité informace

29. 10. 2020 15:10

Evropský rozměr boje proti koronaviru

Přehled

Opatření přijatá na úrovni EU

 • Dne 28. července 2020 Evropská komise podepsala s farmaceutickou společností Gilead smlouvu k zajištění dodávek přípravku remdesivir, díky které mají od srpna členské státy přípravek k dispozici k naplnění okamžitých potřeb. 
 • Dne 11. srpna 2020 Evropská komise v rámci svého programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 ze svých prostředků podpořila 23 nových výzkumných projektů zaměřených na COVID-19 v hodnotě 128 milionů eur
 • Dne 24. srpna 2020 Evropská komise navrhla finanční podporu ve výši 81,4 miliardy eur z nástroje SURE pro 15 členských států EU, která má zajistit ochranu občanů a zmírnit závažné socioekonomické dopady pandemie.
 • Dne 27. srpna 2020 Evropská komise podepsala smlouvu s farmaceutickou společností AstraZeneca, která všem členským státům EU umožní nákup vakcíny proti COVID-19.
 • Dne 18. září 2020 vstoupila v platnost smlouva mezi Evropskou komisí a farmaceutickou společností Sanofi-GS, která umožní všem členským státům EU nakoupit až 300 milionů dávek očkovací látky vyvinuté touto společností.
 • Dne 25. září 2020 Rada EU schválila v rámci evropského nástroje ke zmírnění rizik nezaměstnanosti během koronavirové krize SURE finanční podporu ve formě půjček pro členské státy ve výši 87,4 miliardy eur, včetně 2 miliard eur pro Českou republiku.
 • Dne 8. října 2020 Evropská komise schválila smlouvu zajišťující přístup k potenciální očkovací látce s farmaceutickou firmou Janssen Pharmaceutica, jež je součástí koncernu Johnson & Johnson. Smlouva členským státům umožní nákup 200 milionů vakcín
 • Dne 15. října 2020 Evropská komise představila hlavní kroky k účinné strategii očkování proti COVID-19, které by členské státy měly zohlednit v přípravě na okamžik, kdy bude k dispozici bezpečná a účinná vakcína.
 • Na výzvu členských států zřídila dne 19. října 2020 Evropská komise celounijní systém (tzv. bránu) k zajištění interoperability s cílem propojit národní mobilní aplikace a plně tak využít jejich potenciál pro vysledování kontaktů a varování občanů. 
 • Dne 21. října 2020 vydala Evropská komise první emisi sociálních dluhopisů EU SURE v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst.
 • Dne 22. října 2020 Evropská unie v reakci na vývoj pandemie v České republice bezodkladně do ČR poslala zásilku 30 ventilátorů ze společných evropských rezerv zdravotnického vybavení, tzv. nástroje rescEU.

Zajištění vakcíny proti COVID-19

Již 17. června 2020 Evropská komise předložila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti koronaviru. Cílem této strategie je zajistit do 12 až 18 měsíců všem občanům EU kvalitní, bezpečné, účinné a cenově dostupné očkovací látky proti COVID-19. Na základě této strategie Komise společně s členskými státy domlouvá záruky předběžného nákupu s výrobci očkovacích látek, které členským státům zajišťují právo na nákup určitého množství dávek očkovací látky za určitou cenu, jakmile bude daná vakcína k dispozici.

Výměnou za toto právo pro členské státy Komise formou záruk předběžného nákupu financuje výrobcům očkovacích látek část počátečních nákladů. Poskytnuté finanční prostředky jsou považovány za zálohu na očkovací látky, které členské státy později zakoupí.

Dne 27. srpna 2020 jménem členských států Komise sjednala první smlouvu se společností AstraZeneca, která členským státům umožní nákup 300 milionů dávek vakcíny a případně dalších 100 milionů dávek, které budou rozděleny poměrně podle počtu obyvatel. Dne 18. září 2020 Komise podepsala druhou smlouvu se společností Sanofi-GSK zajišťující všem členským státům EU možnost nákupu očkovací láky v objemu 300 milionů dávek. Dne 8. října 2020 podepsala Komise třetí smlouvu se společností Janssen Pharmaceutica spadající do koncernu Johnson & Johnson, která členským státům umožní nákup až 200 milionů dávek očkovací látky.

Komise pokračuje v jednání o obdobných dohodách i s dalšími výrobci vakcín a již úspěšně dokončila předběžné rozhovory se společnostmi CureVac dne 18. srpna,  Moderna dne 24. srpna a BioNTech-Pfizer dne 9. září 2020. 

Zajištění ochranných pomůcek

V souvislosti s epidemií koronaviru a nedostatkem roušek a dalších ochranných pomůcek Evropská komise již 28. února 2020 zahájila s 26 členskými státy zrychlené společné zadávací řízení na nákup těchto ochranných prostředků (ochrana očí, těla, rukou a dýchacích cest). Dne 16. března 2020 Evropská komise oznámila, že spouští společnou zakázku na masky, ventilátory, rukavice a ochranné brýle. O den později byla spuštěna další společná zakázka na testovací sady. Dne 6. dubna 2020 Evropská komise informovala o podepsání rámcové dohody k dodávce ochranných pomůcek na ochranu očí a obličejových respirátorů. V první polovině května Evropská komise distribuovala první várku 1,5 milionu roušek a respirátorů 17 členským státům a Spojenému království.

Dne 19. března 2020 oznámil Evropský komisař pro krizové řízení zřízení skladu pro zdravotnické vybavení pod názvem rescEU na pomoc ČS v boji proti nemoci COVID-19. Využít jej mohou státy, kterým pro akutní potřeby chybí. Ve fondu budou mimo jiné plicní ventilátory a další vybavení pro jednotky intenzivní péče, ochranné pomůcky, vakcíny a léky či potřeby pro laboratoře. Distribuci vybavení zajišťuje středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události. Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur. V návaznosti na žádost České republiky o pomoc Evropská unie 22. října 2020 do ČR poslala zásilku 30 ventilátorů z rezerv nástroje rescEU.

Podpora inovativních řešení pro boj s koronavirem

Za účelem podpory inovativních řešení pro boj proti koronaviru vyhlásila Evropská komise a členské státy výzvu k účasti v celoevropském hackathonu #EUvsVirus s cílem propojit inovátory, partnery a kupující v celé Evropě a usnadnit spolupráci na vývoji inovativních řešení pro boj s COVID-19. Hackathon, který se uskutečnil ve dnech 24. - 26. 4. byl strukturován podle kategorií problémů, které vyžadují krátkodobá řešení ve vztahu ke zdraví, kontinuitě podnikání, práci a vzdělávání na dálku, sociální a politické soudržnosti a digitálnímu financování.

Za vítěze evropského hackathonu  bylo 30. dubna 2020 vybráno 117 inovativních řešení na podporu obnovy po pandemii COVID-19. V soutěži uspělo i několik českých subjektů, firma CoroVent se umístila na druhém místě v kategorii „Ventilátory/respirátory“, česko-slovenský výukový projekt matika.in se umístil druhý v kategorii „Výzvy pro základní a střední školy“ a další česko-slovenský projekt „qesadila e-voting“ se umístil na třetím místě v kategorii „Ochrana občanů a demokracie“. Vítězové hackathonu budou vyzváni, aby se připojili k platformě Evropské rady pro inovace (EIC) ke COVID-19, což jim usnadní spojení s koncovými uživateli, jako jsou např. nemocnice, a rovněž poskytne přístup  k dalším možnostem financování z celé EU.

Dne 19. října 2020 zřídila Komise na žádost členských států celounijní systém k zajištění interoperability. Tato tzv. brána má za cíl propojit národní mobilní aplikace a plně tak napříč EU využít jejich potenciál pro vysledovávání kontaktů a varování občanů. Po úspěšné pilotní fázi brána propojila první skupinu národních aplikací, a to německou Corona-Warn-App, irskou aplikaci COVID tracker a italskou immuni.

Opatření k ekonomickým dopadům pandemie koronaviru

Za účelem zmírnit ekonomické dopady pandemie koronaviru přichází Evropská unie s řadou opatření, která mají pomoci členským státům. V rámci tzv. Investiční iniciativy v reakci na koronavirus avizovala Komise mobilizaci až 1 bilionu korun (37 mld. EUR) ze strukturálních fondů pro celou EU. Peníze by měly být určeny pro zdravotnické systémy jednotlivých zemí, pro malé a střední podniky a oživení trhu práce a dalších citlivých částí ekonomiky.

Prostřednictvím iniciativy, která byla schválena Radou a Evropským parlamentem v rekordně krátkém čase, budou mobilizovány hotovostní rezervy v kohezní politice. Členské státy nebudou muset nevyužité předfinancování v rámci koheze vracet do rozpočtu EU, ale mohou je ponechat v národních rozpočtech. V rámci EU se jedná o částku téměř 8 miliard eur. České republice by byla v této souvislosti letos ponechána částka ve výši cca 300 milionů eur (přibližně 8,1 miliard korun).

V rámci iniciativy by měli být podpořeni zaměstnanci, kteří kvůli nynějším opatřením nebudou moci pracovat. Podpora by měla směřovat buď z Evropského sociálního fondu a z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, nebo prostřednictvím programů na rekvalifikaci. Pomoc nejpostiženějším státům bude moci být vyčleněna také z Fondu solidarity. Nyní je na členských státech, aby upravily své programy čerpání v reakci na schválené flexibility. Na pomoc členským státům dále Evropská komise navrhla zřídit nástroj solidarity s názvem SURE, který má ochránit pracovní místa a pracovníky postižené pandemií koronaviru tím, že poskytne členským státům finanční pomoc v podobě výhodných půjček od EU v celkové výši až 100 mld. EUR.

Dalším opatřením je, že bankám bude umožněno poskytnout malým a středním podnikům, které se dostanou do potíží, likviditu. Z Evropského investičního fondu bude na záruky za úvěry vyčleněna 1 miliarda eur. Tato záruka by měla vést k financování malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací v rozsahu zhruba 8 mld. EUR.

Dne 23. dubna 2020 se vedoucí představitelé EU v zájmu podpory občanů, podniků a členských států EU při zotavování se z hospodářských dopadů pandemie koronaviru dohodli na vypracování Evropského plánu na podporu oživení. Dne 21. července 2020 se vedoucí představitelé EU dohodli na balíčku ozdravných opatření v hodnotě 750 miliard eur, který má EU pomoci překonat krizi způsobenou pandemií COVID-19. Celkem 390 miliard eur z balíčku bude členským státům rozděleno ve formě grantů a 360 miliard eur ve formě půjček. Kromě fondu na podporu oživení se lídři EU rovněž dohodli na dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 ve výši 1074 miliard eur.

Dne 21. října 2020 vydala Komise v rámci evropského nástroje ke zmírnění rizik nezaměstnanosti během koronavirové krize (SURE) první emisi sociálních dluhopisů EU v objemu 17 miliard eur na pomoc při ochraně a zachování pracovních míst.

Monitorování situace a doporučení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které je agenturou EU, každý den zveřejňuje aktuální epidemiologické údaje o celosvětové situaci a posiluje tak připravenost zdravotnických systémů jednotlivých členských států.

Evropská komise také pravidelně svolává Výbor pro zdravotní bezpečnost, který jedná o ohniscích nemoci a o souvisejících opatřeních v oblasti připravenosti a reakce. Jedná se například o cestovní informace, lékařská protiopatření nebo laboratorní a diagnostické kapacity.

Dne 17. března 2020 Evropská komise vytvořila poradní skupinu složenou z epidemiologů a virologů z různých členských států EU, která vytváří doporučení ohledně kroků potřebných k boji s šířením koronaviru.

V polovině dubna 2020 Evropská komise vytvořila na svých stránkách sekci, kde vyvrací dezinformace a mýty o koronaviru a uvádí pravdivá a ověřená fakta. Zároveň Evropská komise úzce spolupracuje s online platformami, které vybízí k propagaci spolehlivých zdrojů a upozadění obsahu, který byl na základě ověření faktů označen za nepravdivý nebo zavádějící.

Uzavření vnějších hranic EU

Evropská komise navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů. Tento návrh podpořila Evropská rada, která jednala prostřednictvím videokonference 17. března 2020 a od té doby je naprostou většinou členských států implementován.

Tento zákaz by se neměl dotýkat následujících kategorií: 

 • státní příslušníci všech členských států EU a států přidružených k schengenskému prostoru za účelem návratu domů, jejich rodinní příslušníci a státní příslušníci třetích zemí s dlouhodobým pobytem v těch zemích
 • osoby, které cestují ze závažného důvodu nebo potřeby, tj.
  • zdravotničtí pracovníci, zdravotničtí výzkumníci a odborníci v oblasti péče o seniory;
  • příhraniční pracovníci;
  • přepravní personál zapojený do přepravy zboží a další přepravní personál v nezbytném rozsahu;
  • diplomaté, pracovníci mezinárodních organizací, vojenský personál a pracovníci humanitární pomoci při výkonu jejich funkcí

Dne 11. Června 2020 Evropská komise doporučila členským státům schengenského prostoru a státům k němu přidruženým, aby do 15. června 2020 zrušily kontroly na vnitřních hranicích a aby do 30. června 2020 prodloužily dočasné omezení cest do EU, jež nejsou nezbytné. Od 1. července 2020 začaly členské státy postupně rušit cestovní omezení na vnějších hranicích pro rezidenty některých třetích zemí. Seznam těchto zemí, který vychází z kritérií a podmínek uvedených v doporučení přijatém Radou 30. června 2020., je každé dva týdny revidován a v případě potřeby aktualizován.

Podpora zachování volného pohybu zboží

Evropská komise vydala vodítka, jak postupovat při ochraně vnitřních hranic EU. Cílem těchto opatření je dosáhnout omezení pohybu lidí, které je nezbytné pro zpomalení šíření infekce koronavirem, a zároveň zachování pohybu zboží, který je podmínkou zásobování členských států klíčovými produkty, a je zásadní pro udržení ekonomiky v chodu.

Podle těchto vodítek by na zboží na jednotném trhu nemělo být ukládáno žádné omezení, není-li to řádně odůvodněno. Členské státy by měly určit prioritní pruhy pro nákladní dopravu, zejména pro zdravotnický materiál a zboží podléhající zkáze, převážně jídlo, a zvážit upuštění od stávajících víkendových zákazů nákladní dopravy. 

Repatriace občanů EU ze třetích zemí

Evropská unie, zejména její diplomatická služba Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), poslední týdny intenzivně spolupracuje s ambasádami členských států EU a pomocí svých diplomatických kanálů se snaží zprostředkovat hromadné návraty evropských turistů zpět do jejich domovů.

Od vypuknutí pandemie bylo díky společnému úsilí EU a členských států repatriováno dohromady již téměř 55 000 občanů EU. Společné evropské repatriační lety jsou spolufinancovány prostřednictvím unijního mechanismu civilní ochrany, jenž byl v souvislosti s pandemií COVID-19 aktivován. Tento mechanismus umožňuje užší spolupráci členských států EU a jejich lepší koordinaci a reakci na katastrofy uvnitř i mimo EU.

Doporučení pro studenty na Erasmu+

Evropská komise rozeslala oznámení na Národní agentury Erasmu a Evropského sboru solidarity s instrukcemi o postupu ohledně vyslaných studentů v zahraničí. Vysílající organizace by měly informovat svoje studenty o možnosti kontaktovat ambasády, či konzuláty svých zemí, zvážit případnou repatriaci a možnost dokončení výjezdů online.

V případě navýšení nákladů na mobilitu mají Národní agentury použít klauzuli „vyšší moci“ (force majeure) a postupovat dle „Guide for National Agencies“. V případě vyšší moci je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Národní agentury mohou také odsouhlasit prodloužení, či posunutí mobilit. Zároveň Evropská komise v oznámeních informuje Národní agentury o posunutí termínů aktuálních výzev pro oba programy.

Více informací

Stránka Evropské komise o opatřeních souvisejících s šířením koronaviru https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs

Otázky a odpovědi ke koordinované reakci EU na pandemii koronaviru https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_458

Přehled opatření v zemích EU proti šíření koronaviru https://www.euroskop.cz/8953/34626/clanek/prehled-opatreni-v-zemich-eu-proti-sireni-koronaviru/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie