Aktuálně

31. 5. 2022 16:12

Jednání s Evropskou komisí: Technická podpora reforem i přípravy českého předsednictví

Ve dnech 24. a 25. května 2022 se uskutečnila sada jednání s delegací Evropské komise (EK) v čele s ředitelkou pro podporu reforem členských států v DG REFORM Nathalií Berger. Během jednání byly představeny možnosti technické podpory.

Jednání s Evropskou komisí: Technická podpora reforem i přípravy českého předsednictví

Nástroj pro technickou podporu
(Technical Support Instrument, TSI) EK pomáhá členským státům s přípravou, navržením a implementací reforem, vedoucích k dosažení moderní a odolné veřejné správy, podpoře strategiím udržitelného růstu a odolnosti ekonomik členských států spolu s posílením kapacit v reakci na současné a budoucí krize. Některé reformní projekty jsou také zahrnuty v plánech pro oživení a odolnost členských států.

V rámci sady jednání se delegace EK setkala s náměstkem pro řízení Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády (ÚV-SEZ) Štěpánem Černým a jeho týmem. Projednán byl mj. aktuální stav příprav nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU.

Dále se uskutečnilo jednání delegace EK s náměstkem ministra pro evropské záležitosti Markem Havrdou, který představil politické priority českého předsednictví. Současně ocenil dosavadní podporu při přípravě reforem z nástroje TSI. Zvláště pak delegaci EK poděkoval za letošní mimořádnou výzvu TSI vyhlášenou v reakci na ruskou vojenskou invazi na Ukrajině. V této souvislosti konstatoval, že ČR je jednou z nejvíce zasažených zemí EU válkou na Ukrajině. V rámci této mimořádné výzvy vybrala EK všechny projektové žádosti podané za ČR.

Náměstek Havrda dále zdůraznil význam využívání evidence-based přístupu a digitalizace ve veřejné správě. V tomto směru představuje TSI vhodný nástroj pro pomoc ministerstvům a dalším institucím veřejné správy při rozvoji evidence-based přístupu a k podpoře digitalizace.

Následně delegace EK jednala se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s náměstkem pro řízení Sekce fondů EU Marianem Piechou nejen o aktuální energetické situaci v ČR a iniciativě EK REPowerEU, ale také podpoře z TSI při implementaci Národního plánu obnovy.

Delegace EK následně poskytla institucím veřejné správy konzultace k připravovaným projektovým žádostem. Konzultací se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Národní agentury pro komunikační a informační technologie.

Letošní řádná výzva nástroje TSI se uskuteční tradičně na podzim, s termínem pro odeslání projektových žádostí na ÚV-SEZ 7. října 2022. ÚV-SEZ plní v rámci nástroje TSI roli národní koordinační autority. Již během letních měsíců mohou zájemci o podání projektové žádosti kontaktovat ÚV-SEZ a zahájit konzultace s ÚV-SEZ a EK k připravovaným projektovým žádostem.


Jednání s Evropskou komisí: Technická podpora reforem i přípravy českého předsednictví

Jednání s Evropskou komisí: Technická podpora reforem i přípravy českého předsednictví

Pro vice informací k nástroji TSI (dostupných i v českém jazyce)

Webové stránky EK pro podporu reforem

Nástroj pro technickou podporu

Informační přehled k reformním projektům členských států

Pracovní program TSI pro rok 2022

Kompletní seznam projektů vybraných k podpoře z TSI/SRSP

Otázky a odpovědi o Nástroji pro technickou podporu v roce 2022

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie