Aktuálně

3. 12. 2013 13:54

Konference Aktivním občanem v EU zhodnotila výsledky Evropského roku občanů

V pondělí 2. prosince 2013 se v Kaiserštejnském paláci uskutečnila závěrečná konference Evropského roku občanů pořádaná pod záštitou předsedy vlády Jiřího Rusnoka. Organizátory akce byly společně Úřad vlády České republiky a Zastoupení Evropské komise v ČR.

V úvodním příspěvku náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Martin Tlapa nastínil možnosti, které s sebou přináší občanství Evropské unie. Zmínil přitom průzkum, podle nějž Češi z benefitů daných členstvím v EU nejvíce oceňují svobodu pohybu a v rámci politických práv si cení možnosti podávat podněty evropskému ombudsmanovi.

Konference nabídla platformu pro diskusi o tématech, která spojují Evropský rok občanů 2013 s předcházejícími tematicky zaměřenými roky – Evropským rokem dobrovolnictví 2011 a Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Význam tzv. evropských roků osvětlil vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Jan Michal. „Evropské tematické roky mají hned několik důležitých efektů: posilují kooperaci orgánů EU s národními vládami, občanskými sdruženími a dalšími dotčenými stranami, a seznamují širokou veřejnost s principy a přínosy fungování Evropské unie,“ řekl.

V rámci dalších panelů shrnuli řečníci praktické výsledky, jichž bylo v rámci konkrétních roků dosaženo. Panelové diskuse, věnované jednotlivým rokům, byly zaměřeny na možnosti spolupráce státního a nevládního sektoru, zvláštní důraz byl kladen na uplatňování jednotlivých práv spojených s občanstvím Unie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie