Aktuálně

2. 3. 2009 8:17

Konference „Rozšíření EU - 5 let poté“

Konference, která se dnes koná v Praze se zúčastní i předseda Evropské komise J. M. Barroso.

Konferenci „Rozšíření EU – 5 let poté“ organizuje předsednictví České republiky v Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí u příležitosti pátého výročí dosud největšího rozšíření Evropské unie. Jejím cílem je zhodnotit dopady rozšíření roku 2004 na hospodářský a sociální vývoj ve starých i nových členských zemích EU.

Konference se bude zabývat dopady rozšíření zejména ve třech oblastech: makrofinanční stabilita, vnitřní trh EU a pracovní mobilita v EU. Na konferenci budou prezentovány studie, které k těmto tématům vypracovala Evropská komise, Mezinárodní měnový fond, OECD a bruselský think-tank Bruegel.

Závěry konference by měly být využity jako podklad pro diskusi na neformálních jednáních některých konfigurací Rady EU (Rada pro hospodářské a finanční záležitosti, Rada pro konkurenceschopnost a Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele). 

Průběh konference může veřejnost sledovat živě na webu předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie