Aktuálně

3. 3. 2020 18:52

Úřad vlády ČR představil Evropskou datovou strategii na Open Data Expo

V pondělí 2. března proběhl v pražském centru CAMP již pátý ročník veletrhu Open Data Expo, který je největším veletrhem otevřených dat v České republice. Veletrh pořádala Nadace OSF a mezi jeho partnery se zařadil i Úřad vlády České republiky a Ministerstvo průmyslu a obchodu pod značkou The Country for the Future. Hlavním tématem letošního ročníku veletrhu bylo klima, ochrana životního prostředí a zelená ekonomika.

Mezi hlavními řečníky vystoupil Jan Philipp Albrecht, ministr energetiky, zemědělství, životního prostředí, přírody a digitalizace Šlesvicka-Holštýnska a bývalý europoslanec, který intenzivně podporuje digitalizaci veřejného sektoru v Evropě a využití obnovitelných zdrojů energie. Dle jeho názoru může zvýšené využívání otevřených dat pozitivně přispět k řešení klimatické změny. Sigurður Loftur Thorlacius, environmentální inženýr z Islandu, EFLA Consulting Engineers, dále představil online kalkulačku uhlíkové stopy jídel a jednotlivců, díky které si každý může změřit svůj podíl na znečištění životního prostředí. Weronika Michalak, ředitelka organizace HEAL Poland, se zaměřila na dopady kvality ovzduší na lidské zdraví a nutnost větší informovanosti obyvatel.

Na veletrhu se představilo několik organizací z ČR, které se zabývají využitím dat a řešením klimatické změny. Mezi nimi představil Úřad vlády ČR nově vydanou Evropskou datovou strategii, v níž navrhuje Evropská komise celou řadu opatření, která mají vést k intenzivnějšímu sdílení a využívání dat napříč odvětvími a členskými státy. Sdílení dat mezi soukromými podniky a veřejným sektorem skýtá mnoho výhod, např. efektivnější rozhodování veřejných orgánů, anebo zlepšení urbanistického a dopravního plánování ve městě. Sdílená data mohou být také prospěšná ke zlepšení životního prostředí, v zemědělství, zdravotnictví a energetice. V Evropě je vyprodukováno velké množství dat, většina z nich je však nedostupná a nevyužita. Evropská unie má ambici zasadit se o to, aby tato data mohl v rámci evropského datového prostoru využívat každý. Tato strategie přichází s návrhy legislativních opatření a investičními akcemi.

V současné době se zpracovává národní pozice, kterou bude česká vláda prezentovat v Bruselu. Cílem Úřadu vlády ČR je také otevřít debatu o sdílení firemních dat směrem k veřejné správě (B2G) a zvýšit povědomí o úspěšných projektech datové spolupráce, o kterých bude v budoucnu informovat veřejnost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie